Category - Health

Tingey Injury Law Firm
Health In Thailand

พ.ต.อ. สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและ ยาเสพติด เสนอภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากน้ำลาย แทนการสอดใส่เข้าไปในจมูกของ ผู้รับการตรวจเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Page 1 of 35
1 2 3 35
Translate »