Tingey Injury Law Firm
Entertainment

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนาถึงการเตรียมความพร้อม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่ที่อาจมากับถ้ำและสรรพสัตว์ในถ้ำ ในหัวข้อเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” จากกรณีที่มีผู้ประสบภัยติดภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง
          ในการนี้ จึงขอเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  (นำรถยนต์จอดบริเวณชั้นใติดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ปริ้นแสดงบัตรเข้าจอดกับเจ้าหน้าที่)

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »