Legal Corner

วีซ่านักเรียน F1 Visa

Written by Las Vegas News

ทุกๆปีมีคนเป็นจำนวนมากจากต่างประเทศต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มเติม และหนทางที่ยอดนิยมที่สุดที่ทำกันก็คือมาเป็นนักศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอเมริกันสักแห่งหนึ่ง ตอนนี้เราก็มาดูกันที่วีซ่านักเรียน หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า F1 Visa

F1 Visa จะอนุมัติให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาในสหรั ฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยจุดประสงค์ที่จะมาเรียนมาศึกษา F1 Visa ประเภทเป็นวีซ่าที่เรียกว่า nonimmigrant visa คือหมายความว่า เมื่อวีซ่าหมดอายุแล้ว นักเรียนนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นพลเมืองถาวรในสหรัฐ

เพื่อที่จะได้รับวีซ่านักเรียน มันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่หลายข้อ กฎระเบียบแรกๆเลย ก็คือต้องยื่นใบสมัครกับโรงเรียนหรือมหาวิทยลัยในสหรัฐ และให้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นยอมรับเสียก่อน ต่างโรงเรียนต่างมหาวิทยาลัยจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปสำหรับนักเรียนต่างชาติ ขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียน นักเรียนควรยื่นสมัครกับโรงเรียนที่พวกเขาสนใจมากที่สุด เมื่อเลือกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้แล้ว นักเรียนต้องแน่ใจว่าโรงเรียนที่ยื่นใบสมัครไปนั้นได้รับการรับรองจากโปรแกรมนักเรียนและผู้มาเยือนแลกเปลี่ยน (Student and Exchange Visitor Program) หรือเปล่า? และจะให้แน่นอนที่สุดว่าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครไปนั้นได้รับการรับรองจากโปรแกรมดังกล่าวหรือเปล่าก็คือต้องเข้าออนไลน์ไปดูที่ www.studyinthestates.dhs.gov. ซึ่งลิ้งค์นี้จะจัดหาให้นักเรียนด้วยรายชื่อของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

เมื่อโรงเรียนที่ยื่นใบสมัครไปยอมรับใบสมัครของเราแล้ว เราจะถูกนำเข้าไปในระบบข้อมูลนักเรียนและผู้มาเยือนแลกเปลี่ยน (Student and Visitor Exchange Information System) และจะให้แบบฟอร์มเราที่เรียกว่า I-20 แบบฟอร์ม I-20 นี้ เป็นหนึ่งของเอกสารสำคัญที่ทางสถานกงสุลอเมริกันต้องการที่เราจะต้องยื่นให้

ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ที่สถานกุงสุลสหรัฐ, นักเรียนนักศึกษาต้องเตรียมนำเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้ไปด้วย นอกจากแบบฟอร์ม I-20 แล้วก็มีหนังสือเดินทาง, เอกสารทางการเงินที่ชี้แจงว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนและการกินอยู่, บันทึกคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสปอนเซอร์หรือผู้ร่วมเป็นสปอนเซอร์, ใบรับรองผลการศึกษาปัจจุบัน (transcript) ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ, และแบบฟอร์ม DS-160

แบบฟอร์ม DS-160 นี้ทางสถานกงสุลสหรัฐต้องการก่อนที่ทางสถานกงสุลสหรัฐจะสามารถดำเนินการสัมภาษณ์ได้ ในแบบฟอร์มใบสมัครนี้, จะมีคำถามต่างๆ เช่นบ้านเลขที่อยู่, สมาชิกในครอบครัว, การงาน, การศึกษา, ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย, ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอีกสองสามข้อ ทุกคนต้องตอบคำถามทุกข้อตามความจริง ถ้าคำตอบเป็นเท็จ มันสามารถก่อให้เกิดปัญหากับใบสมัครขอวีซ่าของเราได้

ที่สถานกงสุลสหรัฐ, เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษา พวกเขาจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่ยื่นให้กับพวกเขานั้นถูกต้องและเป็นความจริง เตรียมตัวตอบคำถามตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม อย่าเดาเป็นอันขาดถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามอย่างไร เรื่องนี้ถือว่าดีกว่าที่จะตอบคำถามก็คือ “ผม/ดิฉันไม่แน่ใจ” หรือ “ผม/ดิฉันจำไม่ได้” การเดากับการตอบคำถามนั้นสามารถทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเราตอบคำถามไปอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจคิดว่าเราเป็นคนไม่ซื้อสัตย์

ในเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่จะบอกให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าเราได้วีซ่าหรือไม่ หรือถ้าพวกเขาต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่ม ถ้าทางสถานกงสุลสหรัฐต้องการเอกสารเพิ่ม ซึ่งเราต้องฟังให้ดีๆว่าเขาต้องการเอกสารหรือข้อมูลอะไรอีก แล้วเราก็จัดหาเอกสารหรือข้อมูลที่พวกเขาต้องการกลับมาให้พวกเขาอย่างเร็วที่สุด แต่ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม เราก็จะได้วีซ่านักเรียนกลับบ้านในวันสัมภาษณ์นั้น

ทุกเรื่องทุกกรณีนั้นมันก็จะมีกฎข้อกำหนดแตกต่างกันไป โปรดจำไว้สิ่งหนึ่งว่า ก่อนที่จะทำอะไรลงไป ควรไปปรึกษาหารือกับทนายความชำนาญการเรื่องอิมมิเกรชัน

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »