Tingey Injury Law Firm
Thailand News

ม.ขอนแก่น แจงอีกด้าน รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 21,000 บาท ล่าสุดสั่งทบทวน

Written by Thailand News

          แจงแล้ว ปมอาจารย์วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 21,000 บาท ความจริงคือ ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำ เป็นลูกจ้างชั่วคราว มีงานสอนแค่บางวิชา ซึ่งงานต่างจากอาจารย์ประจำ อย่างไรก็ตาม ได้ปิดการรับสมัครแล้วกลับไปทบทวนแล้ว

ป.เอกเงินเดือน 2 หมื่น

 

          ล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2564 นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวตามที่ตัวเองมีข้อมูลว่า สาเหตุที่เงินเดือนให้น้อยเป็นเพราะการประกาศรับสมัคร เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ของสำนักศึกษาทั่วไป หน้าที่คือการสอนวิชาทั่วไปบางรายวิชาเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ป.เอกเงินเดือน 2 หมื่น

          ทั้งนี้ อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีหน้าที่ภาระอื่น ๆ ด้วย เช่น การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรายละเอียดงานจะมากกว่าอาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาก สำหรับตำแหน่งอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 37,500 บาท ถ้ามีวุฒิระดับปริญญาเอก จะเพิ่มให้อีก 5,000 บาท รวมเป็น 42,500 บาท

          อย่างไรก็ตาม จากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนประกาศดังกล่าวอีกครั้ง และงดรับสมัครตำแหน่งนี้ไปก่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Chumporn Para
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »