Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก

Written by Thai

เมื่อวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย นครซานฟรานซิสโก ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรมีผู้รับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 570 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 225 รายการ รวมทั้งสิ้น 795 รายการ และได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services Inc.) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรีแก่พระสงฆ์และชุมชนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจร และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้ง 3 วัน รวมทั้งสิ้น 78 ราย

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์และ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 41 รูป ที่จำพรรษา ณ วัดไทยในเขตเบย์แอเรีย นครซานฟรานซิสโก และเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและภาคกลาง รวม 12 วัด และในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนไทยจากผู้มารับบริการ รวมถึงได้พบผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนครซานฟรานซิสโก ซึ่งส่วนใหญ่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและการประกอบกิจการเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ภายหลังทางการสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ

ทั้งนี้ สำหรับคนไทยในมลรัฐต่าง ๆ ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.orgPost Views:
2Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »