Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2564 แก่ร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

Written by Thai

 

วันนี้ (19 ส.ค. 2564) นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2564 แก่ร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ที่ให้บริการอาหารไทยที่ได้มาตรฐาน โดยการรับรองร้านอาหาร Thai Select พิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ การตกแต่งร้าน รสชาติอาหาร และคุณภาพของการบริการ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอให้ทุกร้านที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้ได้รับความนิยมแพร่หลายต่อไป เพราะร้านอาหารไทยมีความสำคัญในฐานะผู้แทนที่ช่วยส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมและเป็นหน้าตาให้กับประเทศไทย โดยในปีนี้ มีร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 24 ร้าน ดังนี้

 Post Views:
4Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »