Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

Written by Thai

 

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 236 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 74 รายการ รวมทั้งสิ้น 310 รายการ

 

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services, Inc.) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนไทยรวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจหาการอุดตันในเส้นเลือด ความดันโลหิต และเบาหวานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาคม และศูนย์บริการสุขภาพ Heal360 ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR และ Antigen ฟรีแก่ชุมชนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจร โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจตรวจสุขภาพรวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 วัน รวมกว่า 200 ราย

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดป่าธรรมชาติ และได้พบปะชุมชนไทยเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุลด้วย

 

โดยชุมชนไทยต่างแสดงความยินดีและขอบคุณภาครัฐที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.orgPost Views:
23Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »