Tingey Injury Law Firm
Thailand News

องค์การเภสัชกรรม เตรียมลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับ รพ.เอกชน 16 ก.ค. นี้

Written by Thailand News

องค์การเภสัชกรรม เผย จะลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโมเดอร์นากับ รพ.เอกชน 16 ก.ค.นี้ คาด 23 ก.ค. จะลงนามสัญญาซื้อ-ขาย กับ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ยืนยัน 5 ล้านโดส จะเข้ามาในช่วงแรกของไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 

วันนี้ (14 ก.ค.) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ว่า ขณะนี้ได้มีการจัดสรรโควต้าวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งสิ้น 285 แห่งไปแล้ว

และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การฯ จะได้เริ่มทยอยลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย และรับชำระเงินค่าวัคซีนจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยกำหนดลงนามและรับชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

หลังจากนั้นประมาณวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การฯจะลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า จำกัด ตัวแทนของโมเดอร์นา ซึ่งเป็นการลงนามในสัญญาได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 5 ล้านโดส ยังคงเข้ามาช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 

“การเป็นหน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาครั้งนี้ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น องค์การเภสัชกรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมิได้มุ่งหวังแสวงผลกำไรจากการดำเนินการนี้

โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  องค์การเภสัชกรรม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย เหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »