Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

Written by Thai

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 14.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนนครลอสแอนเจลิสและหน่วยแพทย์อาสาสมัครให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและประกันสังคม ถวายหน้ากาก/ถุงมืออนามัยและเวชภัณฑ์แด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกันถวายเพลและถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564Post Views:
3Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »