Entertainment

“LHONG Wisdom Competition” แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน เปิดรับสมัคร 1 – 31 พฤษภาคม 2561 ทาง www.LhongWisdom.com

“โครงการล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ                                  ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย และ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ LHONG Wisdom Competition (ล้ง วิสดอม คอมเพททิชั่น) แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน ชิงรางวัลร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง 18-24 ปี ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยสมัครเป็นทีมละ 2 คนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 ทางwww.LhongWisdom.com ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ร่วมเข้าแข่งขันในบรรยากาศการสอบจอหงวน ท่ามกลางหมู่อาคารโบราณที่ ล้ง 1919สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-187-1919 หรือ Facebook: LHONG 1919

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »