Entertainment

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดตัว โครงการ “New Era“ ผู้บริหารยุคใหม่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชา ที่เปิดดำเนินการเรียนการสอน ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อม ในระดับประเทศและต่างประเทศ
เพื่อตอกย้ำความเป็น “WE ARE PROFESSIONAL” มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ล่าสุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดหลักสูตร “New Era ผู้บริหารยุคใหม่” เพื่อหวังผลิตบุคลากรชั้นนำและมีคุณภาพขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ โดยมี ดร.เอราวัณ ทับพลี รับหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารยุคใหม่ (New Era)
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า New Era เป็นโครงการผู้บริหารยุคใหม่ หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่มีความพิเศษคือเราจะเชิญวิทยาการพิเศษ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร เพื่อผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาการสภากาชาดไทย, อรรถวิชช์ สุวรรณภัคดี อดีต สส.กรุงเทพฯ, สุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษ, ลัดดาวัลย์ ชูช่วย แชมป์อัจฉริยะนักจำระดับประเทศ 2 สมัย ฯลฯ โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคนรุ่นใหม่ อาทิ อ.ดร.อมร เดชนพรัตน์, พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม, อ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์, อ.ดร.ทัศนันท์ อาษาสุข ฯลฯ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมั่นใจว่า จะได้รับความสนใจกับผู้ที่อยากเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน
ภายในงานเปิดตัวโครงการฯ ยังมีเหล่าเซเลบริตี้และดาราคนดัง เข้าร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แอมมี่-ณัฎฐา ชาญเลขา, พาส เอเอฟ 2-พาสนา ทองบุญเรือง, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ชายแฮ็คส์-สุทธา ทวีศรีธนโชค, แคท-ธีรรัตน์ จงประเสริฐ ฯลฯ พร้อมชมคอนเสิร์ตจาก หน้ากากเต่า-ปนัดดา เรืองวุฒิ โดยมี กวาง The Star 7-ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์ และ บอล-ณัฐพล รัตนิพนธ์ รับหน้าที่พิธีกรของงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการโครงการฯ โทร. 081-870-1993, กีรติ ลิ่มสืบเชื้อ ผู้ประสานงาน โทร. 099-361-0239

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »