Entertainment

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ​แถลงข่าวการจัดงานฉลองครบ 40 ปี พร้อมแถลงยุทธศาสตร์ ปี 2561-2563

อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์(ที่ 4 จากขวา) แถลงข่าวการจัดงาน ฉลองครบ 40 ปี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) พร้อมแถลงยุทธศาสตร์ ปี 2561-2563 โดยมี กรกฤช จุฬางกูร (ที่ 3 จากขวา), โกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ (ที่ 4 จากซ้าย), อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ (ที่ 2 จากซ้าย) และ สมพล ธนาดำรงศักดิ์ (ซ้ายสุด) ร่วมแถลง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆนี้


บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ อุปนายก ฝ่ายพัฒนาการส่งออก
2.คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมฯ
3. คุณพินัย ศิรินคร อุปนายก ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4.คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ อุปนายก ฝ่ายบริหาร
5.คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคม
6.คุณกรกฤช จุฬางกูร เลขาธิการ
7. คุณปริญญา เขตคาม อุปนายก ฝ่ายเศรษฐกิจและภาษี
8.คุณธันธัช ฤทธิ์น้ำ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »