Entertainment

‘ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’ สัญจรภาคใต้

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านกฎหมาย ณ วัดควนศรี เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ได้ออกเดินทางไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) ให้นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม แล้วนั้น ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ ทนาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่และนิติกรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายเชิดชาย ช่วงเสน, นางสาวยุพดี สุขแสง, นายกิตติพล ทองอ่อน สำนักงานยุติธรรมจังสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนศรี ร่วมงาน
ภายในงาน ยังมีการแสดง รำวงเวียนครก และ การแสดงมโนห์รา ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้าน พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้
​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม โทร. 02-141-3768 มือถือ 081-8456758 หรือ fan page Facebook : สำนักงานกิจการยุติธรรม https://www.facebook.com/weareoja/

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »