Entertainment

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ลงนามความร่วมมือกับคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ต่อยอดโครงการด้านดนตรี ‘MUSIC POWER’ เปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านดนตรี พร้อมยกระดับทักษะ และศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทยสู่ระดับสากล
– กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการประกวดดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย’ ประจำปี 2561 โดยมีนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ลงนามร่วมกับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันดุริยางค์เครื่องเป่าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจัดการประกวด อีกทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษ “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” ที่มาขับร้องเพลงร่วมกับนักแซกโซโฟน เยาวชนต้นแบบ สาขาศิลปินนักร้อง นักดนตรีปีล่าสุด ให้ได้เคลิบเคลิ้มกันทั้งงาน นอกจากนี้ยังมีศิลปินศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง พัดชา AF, โบกี้ ไลอ้อน The Voice, ชามุก Stage Fight เบน The Voice 6 อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (BRASS ENSEMBLE VERSION) มาโชว์พลังเสียง ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

Social NetworkShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »