Thai Community LV

น้ำผึ้งป่า Community Spotlight – March-15-2018

Wild Honey - Community Spotlight
Wild Honey - Community Spotlight

**สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านพบกันอีกในปักษ์หลังของเดือน มีนาคม 2018
**พูดถึงเรื่องอากาศ ผ่านมาสองวันนี้ยังมีลมหนาวเย็นไม่รู้ว่าจะเอาไง เมื่ออาทิตย์ที่
ผ่านมามีแดดออกอากาศอุ่นดีทั้งวัน พอวันต่อมาเกิดมีลมหนาวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทำ ให้
เราลำ บากใจจะไปทำ อะไรได้ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ลม ถ้ามีอากาศแบบนี้ทำ อะไร
ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแน่คิดว่าจะหมดหนาวซะแล้ว ที่ไหนได้ยิ่งลมยิ่งหนาวอากาศชักจะบ้า
เหมือนคนไปหา บ้าอยู่ตามวัดวาอารามหรือว่าคนมันทำ ให้อากาศบ้าก็ไม่รู้นะ
**กงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ
นครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 และวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2018 ที่
วัดศรีเจริญธรรม ลาสเวกัส โดยมีประชาชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงเข้ารับ
บริการ 240 ราย รวม 288 ราย หนังสือเดินทางมีผู้มารับใช้บริการทำ หนังสือเดินทาง
จำ นวน 200 เล่ม และบริการทำ บัตรประจำ ตัวประชาชน จำ นวน 76 ราย บริการให้คำ
ปรึกษาด้านงานกงสุล จำ นวน 10 ราย และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำ นวน 2
ราย ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับ
ความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 4 คนซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อๆ ไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจ
ลิส ขอขอบคุณทาง วัดศรีเจริญธรรม ลาสเวกัส ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนชาวไทย
ในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
**ขอแสดงความยินดีกับ ท่านพระครูจิตตธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม ที่
ได้จัดงานฉลองครบรอบ 11 ปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018 เวลาผ่านมาไม่นานถึง 11
ปีแล้วนะ เหมือนเมื่อวานนี้ยังถางป่าหนามทำ ความสะอาดอยู่เลย
**ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สังวาลย์ ปานแร่ และญาติๆ ที่ได้สูญเสียเธอ
ไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอให้ดวงวิญญาณของ สังวาลย์ ปานแร่ จงไปสู่สุคติด้วยเทอญ
**ขอฝากข้อคิดก่อนจบ “จงนำ ความรักบุตรภรรยาไปมอบให้บิดามารดา” บิดา

มารดา คือ ปูชนียบุคคลที่บุตรธิดาควรทะนุบำ รุงเลี้ยงดู คนที่กตัญญูรู้คุณบิดมารดา
เทพเจ้าสรรเสริญ และเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป บุญคุณต้องทดแทน จงตอบแทนบุญ
คุณของท่าน เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แม้เมื่อท่านจากไปก็จงหมั่นบูชา ทุกคนเกิดมาย่อมมี
บิดามารดา ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเทพของบุตร จงนำ ความรักที่เรามีอยู่ในบุตรภรรยาไปมอบ
ให้กับท่าน หมายความว่า อย่าหลงมัวเมาบุตรภรรยา จนลืมบิดามารดา แบ่งความรัก
ไปมอบให้ท่านบ้าง คนที่มีความกตัญญูเป็นคนที่เจริญก้าวหน้า เพราะเทพแห่งโชควาสนา
ย่อมพอใจชอบใจคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ลองคิดดูว่าหากตัวเราเป็นบิดมารดา
แล้วบุตรของเราหลงมัวเมากับครอบครัวจนลืมเรา ปล่อยให้เราผู้เฒ่าชราต้องฝ่าความ
ลำ บากตามลำ พังอย่างยากเย็น เราจะมีความรู้สึกเช่นไร บิดามารดาเราสามารถมีได้แค่
หนึ่งคนเท่านั้น ไม่มีใครมีบิดา 2 คน มารดา 2 คน อย่างแน่นอน เมื่อท่านทั้ง 2 มี

ชีวิตอยู่ จงตอบแทนบุญคุณท่านให้ท่านได้รับความสุขกายสุขใจ บิดามารดา ย่อมมีความ
สุขเมื่อเห็นบุตรมีความสุข แต่บุตรบางคนหลงลืมตนเมื่อได้ดีมีสุข ตัวเราเองก็ปรารถนา
ที่จะให้บุตรเลี้ยงตอบเมื่อยามแก่เฒ่ามิใช่หรือ บิดามารดาเราก็เช่นกัน ท่านเลี้ยงเรามาก็
ด้วยหวังว่าจะได้พึ่งพาเมื่อแก่เฒ่า ความกตัญญูเป็นคุณธรรมของคนดี ชีวิตเราที่มีโอกาส
ได้เห็นความเป็นไปของโลก ได้เป็นคนมั่งมีศรีสุขหรือมีความเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะใคร
บิดามารดาท่านสรรหาให้เรามิใช่หรือ ร่างกายเราท่านก็ให้มา แต่ท่านไม่เคยที่จะทวงถาม
เอาคืนเลย มีแต่สรรหาเพิ่มเติมให้ ดังนั้น จงอย่าลุ่มหลงบุตรภรรยาจนลืมบิดามารดา
แบ่งปันความรักความอบอุ่นให้ท่านบ้าง อย่าให้ท่านต้องฝ่ามรสุมอย่างโดดเดี่ยว เทพเจ้า
ย่อมคุ้มครองคนที่มีความกตัญญูต่อบิดมารดา
**พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

About the author

น้ำผึ้งป่า

Leave a Comment

Translate »