Entertainment

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมงาน EduLife Expo 2018 ได้รับเสียงตอบรับมากมาย

งาน EduLife Expo 2018 มหกรรมการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด ภายในงานเป็นการรวมตัวของแหล่งข้อมูลการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทย และการรวมตัวของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศมาไว้ที่เดียวกัน จัดงานไปเมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม ที่ผ่านมา ในส่วนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ พร้อมด้วย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำทีมคณะครูอาจารย์เข้าร่วมงานนี้ด้วย โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นจำนวนมาก
คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า “งาน EduLife Expo 2018 มหกรรมการศึกษาที่รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศมาไว้ที่เดียวกันมากที่สุด แม้จะจัดงานเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่ 3 วันเท่านั้น แต่ในบูธของโรงเรียนก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานสอบถามข้อมูลรายละเอียดและเยี่ยมชมบูธจำนวนมาก ทำให้ได้มีโอกาสอธิบายและนำเสนอข้อมูลดีๆ รวมถึงการบอกเล่าการเรียนการสอนที่ไม่ใช่เป็นการสอนแค่ในห้องเรียน เด็กๆ จะมีกิจกรรมและได้ลงมือทำ แบบที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ แบบ Learning by doing ที่มีการวิจัยพบว่าการเรียนแบบนี้จะทำให้เด็กๆ จดจำได้ดีกว่าการเห็นจากตัวหนังสือเป็นอย่างมาก
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน การเรียนรู้แค่สองภาษาคงไม่เพียงพอโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงได้ปลูกฝังเรื่องภาษาที่สองและภาษาที่สาม คือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา ได้ฟังสำเนียง ได้ฝึกการพูด ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจที่จะกล้าพูดและแสดงออกมากขึ้น”
สำหรับผู้สนใจ โรงเรียนเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล(อายุ 2 ปี) ถึงมัธยมปลาย โดยขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th

Social NetworkShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »