Entertainment

ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เข้าพบ “คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของสมาคมฯ ประจำปี 2561

อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ (ที่ 3 จากขวา) และ อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เข้าพบ นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กลาง) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยมี ธันธัช ฤทธิ์น้ำ (ที่ 2 จากขวา) และ ปริญญา เขตคาม (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้


บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. คุณอัญชนา ส่วนมนทิระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและภาษี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
2. คุณปริญญา เขตคาม อุปนายก/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
3. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม/นายทะเบียน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
4. คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์
5. คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
6. คุณธันธัช ฤทธิ์น้ำ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
7. คุณณัฐชนน จันทองปาน กรรมการฝ่ายพัฒนาการส่งออกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »