Thai Community LV

น้ำผึ้งป่า Community Spotlight – January 1, 2018

Wild Honey - Community Spotlight
Wild Honey - Community Spotlight

**สวัสดี เดือน มกราคม 2018 เป็นเดือนขึ้นปีใหม่เลข 8 เป็นเลขที่ดีที่ทุกคน
นับถือและอยากได้มาครอบครองอยู่ในบ้านและเป็นทะเบียนรถ เลยถือว่าตกท้ายเลข 8
ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดค่ะ สำ หรับปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำ หรับผู้ที่ทำ ธุรกิจ ไม่ว่าจะทำ ธุรกิจ
อะไรก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรือง ขอให้มีความสุขตลอดปี 2018 ลาสเวกัสนิวส์ ฉบับนี้
เป็นปักษ์แรกของเดือน มกราคม 2018
**ในงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้เมืองนครลาสเวกัสเรา LVMPD หน่วยกู้
ระเบิดได้เชิญคณะตำ รวจหน่วยกู้ระเบิดจาก LAPD, อริโซน่า และอีกหลายรัฐมาช่วยดูแล
ความปลอดภัยในช่วงงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สรุปแล้วงานฉลองส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2018 ก็ปลอดภัยลุล่วงไปด้วยดี ปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
**หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ในดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยทุก
ท่านและพี่น้องชาวลาวทุกท่าน จงประสบแด่ความสุข พรอันใดที่ดีงาม พรใดที่ประเสริฐ
จงปกป้องรักษาท่านและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว
ให้อยู่เย็นเป็นสุข ความเจ็บอย่ามี ความไข้ก็อย่าให้มี ขอให้มีความสุขตลอดปี 2018
เทอญ
**ในวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ได้รับเชิญไปร่วม
สนุกเค้าดาวน์ที่ห้องอาหาร ไทยเฮาส์ ของ สายทอง ไทเนอร์ และวันเดียวกันก็ได้รับ
เชิญมาร่วมอวยพร งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภูสมสนุก หน่อสวรรค์ งานนี้รู้สึกมี
ความสุขและอบอุ่นมาก ทำ ให้ อ้อยหวาน อยู่ได้จนทุกคนร่วมกันเค้าดาวน์ต้อนรับปีใหม่
2018 เจ้าของร้านน่ารักอ่อนหวานใจดีกับทุกคนให้การต้อนรับเป็นกันเอง
**ขออวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ ภูสมสนุก หน่อสวรรค์ สุขสันต์ในวันคล้ายวันเกิด
ขอให้มีความสุขมากๆ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาและขอให้เจริญรุ่งเรืองในสิ่ง
ที่ชอบทำ
**และถ้าใครเกิดในเดือน มกราคม 2018 นี้ที่หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ไม่ทราบ
อย่างไรก็ตามก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในเดือนขึ้นปีใหม่เป็นเดือนที่สวยงาม เดือน
มกราคม 2018 ขอให้มีความสุขความเจริญ ร่ำ รวยเงินทองขอให้โชคดีตลอดปี 2018
นะคะ
**ห้องอาหาร โอชา ไทยทาวน์ ลาสเวกัส ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านและพี่
น้องชาวลาวทุกท่านไปร่วมในงานประเพณีตักบาตรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองใน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 นิมนต์พระสงฆ์ 11 รูป ในลาสเวกัส เริ่มทำ พิธี
พระสงฆ์สวดมนต์ในเวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมในงานบุญ
ตักบาตรและร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องอาหาร
โอชา ไทยทาวน์ 702-386-8631
**ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวในลาสเวกัสไปร่วมในงานทำ บุญครบ
รอบที่ วัดทองธรรฒชาติ ลาสเวกัส ในงานมีพิธีทำ บุญตักบบาตรพระสงฆ์สวดมนต์ งาน
เริ่มในเวลาตอนเช้า ในงานมีก๋วยเตี๋ยวให้รับประทานฟรี ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดของแม่มอก
สนิท ญาติประชุม เจ้าเก่าอร่อยสุดยอด
**หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ฉบับนี้ขอนำ กลอนอวยพรปีใหม่มาฝากทุกๆ ท่านค่ะ
** สิ่งต่างต่าง..ผันผ่าน..ตามกาลเปลี่ยน
หมุนวนเวียน..ได้เรียนรู้..ให้อยู่ไหว
ปีเก่าผ่าน..การณ์สั่งสม..เป็นแรงใจ
เข้าปีใหม่..ก้าวไปต่อ..ไม่ย่อท้อ
กราบขอวอน..พรประเสริฐ..ในเลิศหล้า
โปรดประทาน..ผ่านฟ้า..ดั่งคำ ขอ
ให้สุขสันต์..นั้นพลันเกิด..ไม่รีรอ
อยู่เพียงพอ..ไร้ทุกข์..สุขนิรันดร์
**พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

About the author

น้ำผึ้งป่า

Leave a Comment

Translate »