Thai Community LV

น้ำผึ้งป่า Community Spotlight – January 15, 2018

Wild Honey - Community Spotlight
Wild Honey - Community Spotlight

**สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านของลาสเวกัสนิวส์ เรายังอยู่ในเทศกาลปีใหม่กัน
อยู่นะคะเพราะว่ามีอยู่หลายร้านมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ แจกของขวัญให้
กับคนที่เรารักและนับถือ บางร้านจัดงานทำ บุญตักบาตร ปี 2018 นี้เป็นปีดีที่สุด ลาส
เวกัสนิวส์ฉบับนี้เป็นปักษ์หลังของเดือน มกราคม 2018
**เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึง 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นเทศกาลวันแห่งความรักเป็น
เดือนที่สำ คัญสำ หรับคู่ที่รักกันหวานแหววสำ คัญที่สุดคือ คู่บ่าวสาว ที่กำ ลังจะแต่งงานกัน
หรือคู่ที่รักกันอยู่แล้ว นับเป็นเดือนของคนที่มีความรักที่รักกันมีความสุขที่สุด
**ขอนมัสการโมทนาบุญกับ ท่านพระครูสิริสุวรรณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดทองธรรมชาติ
ลาสเวกัส ได้ทำ บุญครบรอบ 8 ปี ของวัดทองธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม
2018 ที่ผ่านมา ขออภัยกับทุกท่านด้วยที่หนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ ไม่สามารถไปร่วม
งานได้จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
**งานทำ บุญตักบาตรปีใหม่ประจำ ปีที่ห้องอาหารโอชา ไทยทาวน์ ลาสเวกัส ได้ผ่าน
พ้นไปด้วยดี มีประชาชนชาวไทย และ ชาวลาว มาร่วมในงานบุญกันมากพอสมควร ได้
นิมนต์พระสงฆ์ 11 รูป มาสวดมนต์ทำ พิธีตามประเพณีบ้านเรา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้น
ปีใหม่ของทุกปี ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ห้องอาหารโอชา ไทยทาวน์ ลาสเวกัส
**ร้านนวดไทยสปาร์ ซึ่งมีหลายสาขา ในลาสเวกัส ได้จัดงานปาร์ตี้สีแดง ส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่และแจกของขวัญให้กับพนักงานและเลี้ยงอาหารอย่างสุดยอด เมื่อวันที่
11 มกราคม 2018 ที่ห้องอาหารไทยเปปเปอร์ ลาสเวกัส ได้ประสบความสำ เร็จลุล่วงไป
ด้วยดี อาหารอร่อยทุกอย่าง ขอชมเชยพ่อครัวหรือแม่ครัว
**ขอขอบคุณร้านนวดไทยสปา ที่มอบชุดผ้าปูที่นอนสีแดงสวยหรูให้กับ อ้อยหวาน
แห่ง ลาสเวกัสนิวส์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและที่มีน้ำ ใจงามๆ จากใจจริงของทุก
คนค่ะ ขอให้สิ่งที่ดีงามได้กลับคืนไปหาท่านและขอให้กิจการรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะคะ
**มีเพื่อนๆ ถามข่าวถึง วิมาลิน มังคลารัตน์ วีเลอร์ (จุ๊บแจง) ว่าหายหน้าหายตา
ไปไหนไม่ได้เจอนานทุกคนหวังว่าคงสบายดีอยู่นะคะ หรือว่าอาจจะไปเมืองไทยก็ได้ ขอให้
มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
**ขออวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ แสงจันทร์ นาสมปอง ขอให้มีความสุขมากๆ มี
สุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนรวยๆๆๆนะคนสวย สุขสันต์ในวันคล้ายวันเกิดค่ะ
**ขอขอบคุณ จุ๋ม สุปราณี มัลโล ที่ได้ส่งของขวัญปีใหม่มาให้พี่จากฮาวาย ส่งอะไร
มาตั้งมากมายมีทั้งของกินและของใช้ ผ้าพันคอสำ หรับฤดูหนาวสวยถูกใจ ขอขอบคุณ
น้องจุ๋ม มากนะคะ คิดถึงค่ะเมื่อไหร่จะมาเวกัสละน้องขอขอบคุณที่คิดถึงพี่อ้อยหวาน ทุก
ปีน้องไม่เคยลืมพี่เลย ขอให้น้องอยู่ทางฮาวายมีความสุขมากๆ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง
นะคะรักและคิดถึงนะ
**ขอขอบคุณ เจี๊ยบ เชนิย์ ที่เอาของฝากมาฝาก ป้าอ้อยหวาน จากเมืองไทย ขอ
ขอบคุณที่คิดถึงป้าตลอดมา
**ได้ข่าวมาว่าท่านพระครูวิจิตบุญสาร ไม่สบายได้เข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้ว ก็ขอให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะเจ้าข้า สาธุ
**ขอฝากข้อคิดก่อนจบ “คนมักตายเพราะทรัพย์ นกมักตายเพราะเหยื่อ”
ปัจจัยเครื่องดำ รงชีวิตของคนและสัตว์หลักๆ มี 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่ง
ห่ม และที่อยู่อาศัย แต่คนเราแปลกกว่าสัตว์อื่นๆ ตรงที่ “ทรัพย์เป็นใหญ่” สัตว์ทุกชนิด
ล้วนอาศัยปัจจัย 4 ดำ รงชีวิตด้วยกันทั้งนั้น หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ความเป็นไป
ของชีวิตอาจจะขาดสะบั้นลง มวลหมู่วิหคทั้งหลาย เมื่อเกิดความโลภในเหยื่อ เห็นเหยื่อ
ที่เขาเอามาวางล่อไว้ ก็ถลาลงไปจิกกินโดยไม่ระวังอันตราย สุดท้ายย่อมจบชีวิตลง หรือ
เกิดความละโมบเหยื่อ ไปขโมยอาหารที่คนตากไว้ หรือเก็บไว้สุดท้ายก็จะไม่พ้นความตาย
คนเราก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ คือ มีความโลภอยู่ในจิตสันดาน ความโลภในทรัพย์
เป็นเหตุให้คนเราจบชีวิตไปมากต่อมากแล้ว บางคนก็ทุ่มเททำ งานอย่างหนักหน่วง โดย
ไม่ยอมพักผ่อนร่างกาย เพียงเพื่อจะหาเงินให้ได้มากๆ แต่สุดท้าย ร่างกายอ่อนแอสู้กับ
โรคภัยต่างๆ ไม่ไหว อะไรจะเกิดขึ้น หรือคนที่หาเงินในทางที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ค้า
ยาเสพติดให้โทษ ค้าของหนีภาษี เป็นต้น หากไม่ถูกจับ ก็จะต้องถูกวิสามัญฆาตกรรม
อย่างแน่นอน บางทีก็เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กัน ฆ่ากันตาย ดังนั้น จึงกล่าวได้
เต็มปากว่า “คนมักตายเพราะทรัพย์ นกมักตายเพราะเหยื่อ” จงแสวงหาแต่ในทางที่
ชอบ หลีกเว้นสิ่งที่จะเป็นอันตราย ต่อตนและคนรอบข้าง ชีวิตจะได้ยืนยาวต่อไปอย่าง
สมเหตุสมผล
**พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

Summary

Community Spotlights for January 15, 2018

About the author

น้ำผึ้งป่า

Leave a Comment

Translate »