Entertainment

หนูน้อย ‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ สุดชื่นมื่น ฉลองอนุบาล 3 รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษา

คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 1 และการแสดงวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร บีทีดี ฮอลล์ (BTD HALL) โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์, ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

พิธีการเริ่มต้น โดยพิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชุดรำอวยพรพุทธานุภาพ ต่อด้วย คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและรับฟังคำกล่าวรายงาน โดยมี นางพรรณี กมลเลิศ ประธานจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
จากนั้น คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ทำการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา ก่อนที่จะให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อด้วยการแสดงของนักเรียน จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การแสดงเต้นประกอบเพลงหนอนผีเสื้อ ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล, ชุดที่ 2 การแสดงเต้นลีลาศประกอบเพลงแมมโบ้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1, ชุดที่ 3 การแสดงของนักเรียนชมรมรำไทย ชุดรำอธิษฐาน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3, ชุดที่ 4 การเล่านิทานประกอบสื่อ เรื่อง ตู้พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชุดที่ 5 การแสดงเต้นประกอบเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชุดที่ 6 การแสดงเต้นประกอบเพลง L O V E ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจากนั้นทุกคนจึงรับประทานอาหารร่วมกันก่อนเสร็จสิ้นพิธีการด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและมีความสุขกันทุกคน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »