Tingey Injury Law Firm
Entertainment

ดาว มยุรีย์ ร่วมให้ความสุข ‘ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย’

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านกฎหมาย โดยมี ศิลปินลูกทุ่งสาว ดาว มยุรีย์ มาร่วมให้ความบันเทิง
รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ได้ออกเดินทางไป ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน
นอกจากนั้น รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ยังได้เคลื่อนขบวนความรู้ไปที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งนอกจากกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) คือ ให้นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม แล้วนั้น ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ ทนาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
โดยรถให้ความรู้เคลื่อน ยังได้ลงพื้นที่ที่สำคัญในจังหวัด กาฬสินธุ์ อีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ยางตลาด, ตลาดนัดคลองถมกาฬสินธุ์ โดยมีศิลปินลูกทุ่งสาว ดาว มยุรีย์ มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆ อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป จะมีขึ้น 4-6 มี.ค. 61 ที่ จ.ชลบุรี, 8-10 มี.ค. 61 ที่ จ.ระยอง, 15-17 มี.ค 61 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี, 22-24 มี.ค. 61 ที่ จ.เชียงใหม่​
​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม โทร. 02-141-3768 มือถือ 081-8456758 หรือ fan page Facebook : สำนักงานกิจการยุติธรรม https://www.facebook.com/weareoja/

Social NetworkShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »