In Thailand

ตุรกีรวบตัวผู้สมรู้ร่วมคิดทำการรัฐประหารได้แล้วกว่า 6 พันคน

Written by Thailand Newsรัฐประหารตุรกี ทางการตุรกี รวบตัวผู้สมรู้ร่วมคิดทำการรัฐประหารได้กว่า 6,000 คน คาดในอนาคตอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก เผยมีผู้เสียชีวิตจาก รัฐประหารตุรกี เหตุดังกล่าวกว่า 265 ราย


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »