Thai News World News

Ambassador Glyn Davies presided over the February 13 opening ceremony for Cobra Gold 2018

Written by Thai

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูตเดวีส์ และพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 โดยมีพลโท ลอว์เรนซ์ ดี. นิโคลสัน ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินปฏิบัติการนอกประเทศที่ 3 สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหาร ซึ่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกเป็นประจำทุกปี มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งเสริมความร่วมมือและเสถียรภาพระดับนานาชาติทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกด้านการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนร่วมกัน เช่น การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วที่ผมได้มาเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ และผมก็มั่นใจว่า การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่แข็งแกร่งที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีมานานกว่าสองศตวรรษ บนพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองชาติ”

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »