Tingey Injury Law Firm
Thailand News

โควิด-19 เป็นเหตุ วิสาขบูชาเงียบเหงา วัดเมืองโคราชปิดอุโบสถ งดเวียนเทียน

Written by Thailand News

นครราชสีมา – วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันวิสาขบูชา ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นไปอย่างเงียบเหงา ภายหลังจากที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย งดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ เพื่อไม่ให้พุทธศาสนิกชนมารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะที่วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา นิยมมาร่วมปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกครั้ง แต่ในวันวิสาขบูชาปีนี้ บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีการจัดบริเวณสถานที่รอบอุโบสถ ให้พุทธศาสนิกชนมาเดินเวียนเทียน อีกทั้งไม่ได้มีการจัดลานสำหรับให้พุทธศาสนิกชนมานั่งปฏิบัติธรรมด้วย โดยพระสงฆ์แต่ละรูป ต่างอยู่ประจำกุฏิของตนเอง จะออกมาเฉพาะช่วงกวาดลานวัด และออกบิณฑบาตในช่วงเช้าเท่านั้น

โดยพระมหาจีรวัฒน์ จิรวัฑฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เปิดเผยว่า ปกติแล้วในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปี ทางวัดจะมีการจัดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามประเพณีของไทย ซึ่งทุกปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน แต่มาปีนี้ทางมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เพราะอยู่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นทางวัดป่าสาลวัน จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทราบล่วงหน้ามาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว วันนี้จึงไม่มีการเปิดบริเวณรอบอุโบสถให้เดินเวียนเทียนเด็ดขาด ส่วนพระสงฆ์ก็จะให้นั่งทำวัตร สวดมนต์อยู่ภายในกุฏิของตนเอง ถึงอย่างไรก็ตาม สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่อยากจะประกอบศาสนกิจถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงวันวิสาขบูชา ก็สามารถนั่งสวดมนต์ ฟังเทศผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ที่บ้านได้ ซึ่งก็ถือว่าได้บุญเหมือนกัน

 

Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »