In Thailand

รองผู้ว่าฯ จี้ ตม.ภูเก็ต ถอนหนังสือเดินทาง เดวิด ชี้พฤติการณ์เป็นภัยสังคม !

Written by Thailand News


          รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ตม. ภูเก็ต ให้เพิกถอนหนังสือเดินทางของ MR.URS BEAT FEHR หรือ เดวิด ฝรั่งเตะหมอ พบพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม
          วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ MR.URS BEAT FEHR หรือ “เดวิด” ฝรั่งเตะหมอ ที่ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

          “ตามที่ปรากฏในสื่อ กรณี แพทย์หญิงธารดาว จันทร์ดำ อายุ 26 ปี แพทย์ประจำโรงพยาบาลดีบุก ถูก MR.URSFEHR อายุ 45 ปี สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.50 น. บริเวณชายหาดยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นั้น


          จังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า
การกระทำของ MR.URSFEHR มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่า
เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม
หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชน
จึงขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ MR.URS BEAT FEHR
โดยเร่งด่วน และรายงานผลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ

         
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายศรัทธา ทองคำ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต”
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »