In Thailand

กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ฉ.1 มวลอากาศเย็นเข้าไทย ฝนถล่ม ก่อนอุณหภูมิลด !

กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน ฉ.1 มวลอากาศเย็นเข้าไทย ฝนถล่ม ก่อนอุณหภูมิลด !
Written by Thailand News

          กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เตือน 9-13 ก.พ. เจอฝนถล่ม ก่อนอุณหภูมิลด !อากาศแปรปรวน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล


          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 1 (23/2567) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 9-13 ก.พ. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

         
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะแรก
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3
องศาเซลเซียส

         
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
และภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
และฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้

         
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

         
ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง
รวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

            จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »