In Thailand

รร.เคลียร์ “น้องลมหนาว” ติด 0 หลังลาไปแข่งสนุกเกอร์คว้าเหรีญทอง ที่แท้ “ระบบผิดพลาด”

Written by Thailand News

เคลียร์ดราม่า โรงเรียนแจงปม “น้องลมหนาว” ติด 0 วิชาพลศึกษา และสุขศึกษา หลังลาสอบกลางภาคไปแข่งสนุกเกอร์ ได้เหรียญทอง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ นายสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พร้อมภรรยา ผู้ปกครองน้องลมหนาวเข้าพบ ภารดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผอ.รร.อัสสัมชัญโดย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ประเด็นติด 0 วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลังลาสอบกลางภาคไปแข่งสนุกเกอร์

ดร.อาวุธ ชี้แจงว่า คะแนนที่ผู้ปกครองได้รับ เป็นคะแนนสอบกลางภาคไม่ใช่เกรด และโรงเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์ว่าแท้จริงแล้วการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องระบุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่สามารถระบุสาเหตุอื่นได้ เช่น ยังไม่ได้สอบหรือเหตุผลอื่นๆ

ทั้งนี้ การลงคะแนนดังกล่าวมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ครูต้องรีบกรอกข้อมูล จึงอาจเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ และหลังจากนี้จะนัดหมายน้องลมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนต่อ          


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »