In Thailand

ประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค. 67

Written by Thailand News

ประกันสังคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคมหลายตำแหน่ง สมัครได้ทางออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ 1-31 ม.ค. 67

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ โดยตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน ๑

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 9,400 บาท
 • หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านฝีมือแรงงาน ด้านการประกันสังคม ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ๓

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท
 • หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ๓

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท
 • หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr/irc ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 67

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร-หลักฐานประกอบการสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยโหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมายัง saraban_irc1@sso.go.th ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร-หลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๓ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร-หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ และจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัคร โดยวันที่ส่งไปรษณีย์จะต้องไม่เกินกว่าวันที่ปิดรับสมัคร ส่งเอกสารมายังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๓ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »