In Thailand

“พัชรวาท” เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กไทย

Written by Thailand News

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติที่สำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2567 นี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด (Kids Change, World Change)” ณ บริเวณโซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งรับ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมของกระทรวงฯ ร่วมส่งต่อโลกที่สดใส ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป

 

s__15540355_0

s__15540469

กิจกรรมในวันนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสาระความรู้มากมาย จากพี่ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย “โซนการเรียนรู้ลดโลกเดือด” 3 โซน ได้แก่ โซนสีเขียว (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีชีวิต ขุดซากดึกดำบรรพ์ ประโยชน์ของต้นไม้และคาร์บอนเครดิต โซนสีฟ้า (ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน) เรียนรู้การใช้น้ำอย่างอย่างรู้คุณค่า และ โซนสีชมพู (ด้านสิ่งแวดล้อม) เรียนรู้ความหลากหลายชีวภาพ การลดมลพิษ PM2.5 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “เกมส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” กับการแสดงบนเวทีกลาง ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย “ขบวนพาเหรดสัตว์โลกน่ารัก” พร้อมด้วย เจ้าหญิง เจ้าชายดิสนีย์ โจ๊กเกอร์และผองเพื่อน ที่มาร่วมสร้างสีสันกว่า 30 ตัว อาทิ น้องต้นกล้าสัก น้องไบโอ มิสเตอร์บาดาล ไดโนเสาร์ นักธรณี น้องหยดน้ำ กัปตันทีโก้ และสัตว์ทะเลหายาก

s__15540359_0

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน และขอให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆ เช่น เดินทางโดยใช้รถสาธารณะ เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ พกแก้วน้ำ กล่องข้าว ช้อนส้อมส่วนตัว พกถุงผ้าสำหรับใส่ของ เพื่อลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิลและจัดการได้อย่างถูกต้อง ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้าน ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่านี้เด็กๆ ก็สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดได้ ทั้งนี้ ภายในงานใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนคนเข้าร่วมงาน ขนาดพื้นที่ ระยะเวลาจัดงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน นำมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการนำมาชดเชยกับการปลดปล่อยคาร์บอนของงานนี้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ทำให้การจัดงานครั้งนี้มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

s__15540358_0


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »