Entertainment

ช่อง 7HD ปลื้มเข้ารับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019 ยกเป็นสุดยอดสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น

Sharing is caring!

ยืนยันเนื้อหาข่าวเข้มข้นคุณภาพแน่นทำให้ ช่อง 7HD ได้รับพิจารณาให้เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นดีเด่นประจำปี 2562 ผ่าน รายการคอลัมน์หมายเลข 7 จนได้รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019 จากมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการประกอบด้วยนักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในงานมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019 ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ที่ อาคาร All Acadamy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)

​โดย นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว และทีมรายการคอลัมน์หมายเลข 7 กล่าว “นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของ ช่อง 7HD และทีมข่าวรายการคอลัมน์หมายเลข 7 ทุกคนครับ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานีฯ ที่มอบหมายนโยบายในการทำงานด้านเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นเพียงทำหน้าที่รายงานข่าวเท่านั้น รวมทั้งมีแนวทางแก้ไขให้ด้วย ซึ่งพวกเราในนามช่อง 7HD ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆ ที่ร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สังคมไทยมีความโปร่งใส พร้อมทั้งร่วมปลุกจิตสำนึกการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นครับ” 

​ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ  ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook Fanpage , IG, Twitter, Youtube : Ch7HD และ เว็บไซต์ : www.ch7.com หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง Bugaboo.tv

Sharing is caring!
Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »