In Thailand

กรมการขนส่งทางการ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ปี 2567 จำนวน 75 อัตรา

กรมการขนส่งทางการ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ปี 2567 จำนวน 75 อัตรา
Written by Thailand News

งานราชการ กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 66-15 ม.ค. 67

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขนส่งปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน 30 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปสว.
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 30 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวช.
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวช.
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส., อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจ สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 66-15 ม.ค. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »