In Thailand

ประวัติหมอเพียร ดร.คุณเพียร เวชบุล แพทย์หญิงกามโรคคนแรก แม่พระของโสเภณี

Written by Thailand News

ประวัติหมอเพียร ดร.คุณเพียร เวชบุล แพทย์หญิงกามโรคคนแรก แม่พระผู้ปลอมตัวเข้าซ่องไปรักษาโสเภณีเจ็บป่วย

หมอเพียร เวชบุล มีนามสกุลเดิมว่า ฮุนตระกูล เกิดที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของนายตรงกิจ และนางพันธ์ ฮุนตระกูล คหบดีเมืองลำปาง มีพี่ชาย 1 คน แต่เสียชีวิตแต่ยังเด็ก มารดาได้ฝากให้คุณยายเลี้ยง จนอายุ 7 ปี เข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาต่อะดับประถมที่โรงเรียนเสาวภา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

จากนั้นเข้าสมัครเรียนที่โรงเรียนแพทยาลัย ณ ศิริราชพยาบาล แต่ไม่รับเข้าศึกษาเพราะยังไม่ปรากฏว่ามีผู้หญิงเรียนแพทย์ จึงเดินทางไปศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ในกรุงไซ่ง่อน เวียดนาม เป็นเวลา 1 ปี แล้วได้มาเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นเวลาประมาณ 2 ปี จากนั้นได้ไปศึกษาที่โรงเรียนลีเชบูมาเฟมองต์ ประเทศฝรั่งเศสโดยตามเสด็จพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระชายาเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน จนได้เรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ ได้รับปริญญาทางการแพทย์มหาวิทยาลัยปารีส M.B. University of Paris, Faculty of Medicine, M.D. Faculty of Medicine, University of Paris ใช้เวลาศึกษาที่ฝรั่งเศสนาน 15 ปี จบในปี พ.ศ. 2476

หมอเพียรเดินทางกลับประเทศไทยปี พ.ศ. 2480 ได้รับการบรรจุเป็นแพทย์โท กรมสาธารณสุข ทำงานราชการได้เพียง 1 ปี ต่อมา พ.ศ. 2481 ก่อตั้งมูลนิธิพีระยานุเคราะห์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือสตรี เด็ก และสตรีนอกสมรส จากนั้นเป็นประธานผู้ก่อตั้งบ้านเกร็ดตระการ ดูแลให้การสงเคราะห์โสเภณี

  • พ.ศ. 2484 เป็นนายแพทย์โท แผนกกามโรค กองแพทย์สังคม กระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2485–2492 เป็นหัวหน้าแผนกโรคติดต่อเรื้อรัง กองโรคติดต่อ
  • พ.ศ. 2493–2495 เป็นหัวหน้าแพทย์โทประจำกรม (บางรัก)
  • พ.ศ. 2496–2497 เป็นนายแพทย์โท แผนกป้องกันและบำบัดกามโรค กองกามโรค
  • พ.ศ. 2499–2500 เป็นนายแพทย์โท รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองควบคุมกามโรคและคุดทะราด
  • พ.ศ. 2501–2505 เป็นนายแพทย์เอก ประจำกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด

หมอเพียรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Commandeur Legion d’ Honour จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานะที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์สตรีและเด็กกำพร้ามาเป็นเวลาช้านาน เมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้รับรางวัล Spirit of Achievement ประจำปี 2506 จากมหาวิทยาลัยแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ แห่งเยชิวาในนครนิวยอร์ก ในฐานะที่ได้รับการเลือกให้เป็นสตรีนานาชาติที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ เพียรรับพระราชทานเหรียญตติยจุลจอมเกล้า และได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้า ฮอลลีวูดยังได้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเธอในภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงมหัศจรรย์

 

แม่พระของโสเภณี สตรีและเด็ก

นอกจากรับราชการแล้ว แพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล ยังอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ช่วยเหลือสตรีผู้ประสบปัญหาในชีวิตครอบครัว เด็กที่มีปัญหาจากการสมรสของบิดามารดา รักษาผู้ป่วยกามโรค และช่วยเหลือหญิงโสเภณี

ประสบการณ์สำคัญในการทำงานมุ่งอุทิศตนช่วยเหลือสังคม เนื่องมาจาก วันหนึ่งมีหญิงสาวมาจากครอบครัวผู้มีอันจะกินมาปรึกษาขอทำแท้งเพราะผิดหวังเรื่องความรัก ท่านเห็นว่าการทำแท้งเป็นบาป ให้หญิงสาวคนนั้นกลับไปปรึกษาแม่ แต่หญิงสาวกลับถูกแม่ดุด่าเสียใจจนคิดสั้นดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย ท่านพยายามจะช่วยชีวิตเธอไว้แต่สุดความสามารถ

จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้ท่านอุทิศตนช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาในชีวิต รับเลี้ยงดูเด็กที่เกิดนอกสมรส ให้ความรู้แก่สตรี โดยมีจุดมุ่งหมายว่า “อบรมแม่คนเดียวเท่ากับอบรมคนทั้งบ้าน” สถานที่ทำการก่อตั้งครั้งแรก อยู่ที่ย่านพลับพลาชัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2481 เรียกว่า มาตาภาวสถาน ต่อมาย้ายไปอยู่ที่เลขที่ 187 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประทานนามว่า พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ปัจจุบันสถานทำการของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ 31/2 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

 

นามสกุลใหม่ เวชบุล

หมอเพียรได้รับนามสกุลพระราชทานใหม่ว่า เวชบุล จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

แพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล ดำเนินกิจการพีระยานุเคราะห์ มูลนิธิในการให้ความอุปการะแก่สตรีที่ประสบปัญหาในชีวิตครอบครัว รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้า แรกทีเดียวท่านให้เด็กๆ เหล่านั้นใช้นามสกุลของท่าน คือ ฮุนตระกูล แต่ญาติของท่านขอให้ใช้นามสกุลอื่น

เด็กๆ มีแพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล เป็นมารดา พลโทปุ่น วงศ์วิเศษ เป็นบิดาตามกฎหมาย บุตรบุญธรรมของท่านมีประมาณ 4,000 คน ส่วนมากจะประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะท่านเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรบุญธรรมของท่านอย่างดียิ่ง ไม่ให้มีปมด้อย ปัจจุบันอยู่ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย เป็นทั้งครู พยาบาล ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พ่อครัว นักบัญชี เรียนจบจากต่างประเทศ 5 คน ช่วยงานมูลนิธิอยู่ ผู้จบต่างประเทศมีกว่า 20 คน อยู่ต่างประเทศ โดยมีผู้ขอไปเลี้ยง 34 คน พ่อแม่ของเด็กรับไปเลี้ยงเอง 151 คน ปัจจุบันอยู่ในบ้านประชาอุทิศ 65 คน และแม่พระ เคยช่วยโสเภณีให้ไปอยู่บ้านเกร็ดตระการกว่า 2,000 ราย มรดกที่เป็นทรัพย์สินปัจจุบันคงมีบ้านที่ดินประชาอุทิศ ที่ดินว่างที่บางเขน บ้านทุ่งมหาเมฆ และคลินิกเช่าอยู่หน้าสวนลุมพินี

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตของมูลนิธิขึ้นครั้งหนึ่ง เนื่องจากในการดำเนินการคงต้องใช้เงินมาก จึงเป็นหนี้ธนาคารออมสินกว่า 3 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2507 ธนาคารออมสินฟ้องให้ชดใช้หนี้สิน เหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมใจกันบริจาคสมทบทุนรวมเงินได้ 3 ล้าน 4 แสนบาท ไปใช้หนี้ธนาคารได้ เรียกการบริจาคเงินครั้งนั้นว่า “ประชาอุทิศ”

ปลอมตัวเข้าซ่อง ไปรักษาโสเภณี

นอกจากการรับอุปการะเด็กและสตรีแล้ว แพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล ยังมีชื่อเสียงในการรักษากามโรคด้วย ประการสำคัญคือ มิได้รักษา โรคแก่บุรุษเท่านั้น ท่านให้ความสำคัญในการป้องกันโรคให้กับหญิงขายบริการทางเพศ ความตั้งใจในการทำงานของท่านมีมาก บางคราวถึงกับปลอมตัว เข้าไปในสถานบริการเพื่อฉีดยาป้องกันและรักษาโรค ให้แก่ผู้ป่วย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบ้านเกร็ดตระการ ของ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสงเคราะห์หญิงขายบริการและเด็กเร่ร่อน

ตามปูมประวัติกล่าวกันว่า หมอเพียร ถึงกับลงทุนปลอมตัวเองเข้าไปในซ่องโสเภณี บาร์ไนท์คลับ เพื่อจะตามไปฉีดยา เพื่อรักษาและป้องกันกามโรค เคยถูกจับโยนออกมาแม้จะหัดยูโดก็ไม่วายถูกแมงดาข่มเหง แม้แต่ไปดูงานที่สหรัฐอเมริกา ก็ยังเคยถูกเข้าใจผิดว่าท่านเป็นนางบังเงา เพราะการชอบศึกษาให้ถึงต้นตอนนี้เอง แม่พระ ได้แก้ปัญหาโสเภณี ได้ช่วยต่อสู้เรื่องสิทธิการจดทะเบียน การแก้ปัญหาในเรื่องของโสเภณีเป็นเรื่องที่ไม่อาจผลักดันในช่วงชีวิตของท่านได้ เพราะโสเภณีเป็นอาชีพเก่าแก่คู่กับโลกมาตั้งแต่โบราณ นโยบายที่แน่นอนของรัฐบาลเท่านั้นที่จะควบคุมได้อย่างไร กามโรคเป็นของคู่กับโสเภณีได้ก่อปัญหากาทางสุขภาพกายและจิตใจ ยิ่งความเจริญทางการแพทย์มีสูงเท่าใดเชื้อโรคก็ดื้อยาขึ้นเท่านั้น แม่พระ ถึงกับเอ่ยปากว่า “ผู้หญิงไทยเซ็กส์จัดที่สุดในโลก” เพราะเป็นบ่อเกิดกามโรคเนื่องจากไม่รักษาและป้องกัน นี่เป็นปัญหาสังคมไทยที่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมา จะแก้ปัญหาอย่างไรดี

แพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527 รวมอายุ 86 ปี ปัจจุบันพีระยานุเคราะห์มูลนิธิยังดำเนินการสืบต่อเจตนารมณ์อุดมการณ์ของแพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธาน และได้ร่วมงานกับสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน พีระยา นาวิน มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ขยายกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จากครอบครัวที่มีรายได้น้อยไปยังต่างจังหวัด เช่น จังหวัดเลย จังหวัดลำปาง จังหวัดกาญจนบุรี และยังจัดสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย เช่น โรงเรียนบ้านคลองชล ตำบลวังทอง อำเภอ วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนโคกป่าจิก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสว่างใหม่ ตำบลนํ้าพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านบูกาฮาแลแม ตำบลปะโค อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »