In Thailand

เปิดประวัติ “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” สิ้นเกจิดังเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองแวง

Written by Thailand News

ส่องประวัติ “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิดังเมืองขอนแก่น หลังมรณภาพแล้ว สิริอายุ 60 ปี

ถือเป็นข่าวเศร้าของศิษยานุศิษย์หลัง หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ,ดร. (สุพล ธมฺมวํโส) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งมรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 18.12 น. ณ กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์ (กุฏิใหญ่) วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น สิริอายุ 60 ปี 4 เดือน 19 วัน

เลขเด็ด พระครูปริยัติธรรมวงศ์

 • สิริอายุ 60 ปี 
 • มรณภาพ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 
 • เวลา 18.12 น.

ประวัติ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ 

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกิดที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 บ้านหินแห่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา พระครูปริยัติธรรมวงศ์

 • ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2558
 • ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544
 • ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อการศึกษา 2539
 • เปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เมื่อปีการศึกษา 2535
 • นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532

งานคณะสงฆ์ พระครูปริยัติธรรมวงศ์

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก 
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำหนตะวันออก

Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »