In Thailand

อย. จ่อดำเนินคดี นมผงแบรนด์ดัง ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

Written by Thailand News

          อย. จ่อดำเนินคดี นมผงแบรนด์ดัง ตรวจพบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม 

นมผงเด็ก

          วานนี้ (16 ตุลาคม 2566) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยแพร่ข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมของสถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบนมเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

          โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นนมผงแบรนด์ดัง วันผลิต 05 04 2022 ควรบริโภคก่อน 05 10 2023 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ร้อยละ 25.44 ของน้ำหนัก และไขมัน ร้อยละ 12.30 ของน้ำหนัก จากมาตรฐานกำหนดมีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ำหนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม

นมผงเด็ก

          ทั้งนี้ จึงจัดเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมตามมาตรา 27 (5) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ อย. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

          อนึ่ง หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

นมผงเด็ก

นมผงเด็ก

นมผงเด็ก

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »