Tingey Injury Law Firm
Thai Community LV

Community Spotlight – September 5, 2019

Wild Honey - Community Spotlight
Written by Las Vegas News

*สวัสดีท่านผู้อ่านและเพิ่อนๆที่รัก ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนกันยายน ฉันหวังว่า ทุกคนคงจะสนุกสนานกับการฉลองเทศกาลวันแรงงานกันทั่วหน้านะคะ วันแรงงานใน สหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศเฉลิมฉลองกันในวันจันทร์แรกของ เดือนกันยายน และเป็นการให้เกียรติกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานอเมริกัน และ อำ นาจของการเจรจาต่อรองโดยกลุ่มสหภาพแรงงานที่เป็นชนชั้นผู้ใช้แรงงานอันสำ คัญ ในสังคม

*นอกจากนั้น วันแรงงานนี้ก็ยังถูกเรียกขานและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมถือกัน ว่าเป็น “วันสิ้นสุดฤดูกาลของหน้าร้อน” อีกด้วย วันแรกของฤดูกาลใบไม้ร่วงก็กำ ลังย่าง กายมาถึงในวันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้ และสภาพอากาศก็จะเริ่มเย็นลงพร้อมกับเทศกาล งานต่างๆก็จะมาถึงอีกในไม่ช้านี้

*วัดป่าพุทธยานันทาราม มีการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 22 ปีในวันอังคารที่ 17 กันยายนศกนี้ พิธีทำ บุญตักบาตร – ถวายสังฆทานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ จำ นวนน 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุโบสถ เวลา 12.30 น. แสดงธรรมโดย “พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ” วัดพุทธปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย จากนั้น ก็มีการแสดงต่างๆ ร้องรำ ทำ เพลง นิทรรศการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และที่ขาดไปไม่ได้ก็ คือ “แม่ไม้มวยไทย” การแสดงต่างๆ จะเริ่มเวลา 14.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. มีร้านอาหารไทยท้องถิ่นหลายแห่งนำ อาหารมาร่วมบริการในงานนี้ อย่าพลาดเป็นอันขาด รับรองสนุกสนานกันเต็มที่อย่างแน่นอน!! วัดป่าพุทธยานันทาราม ตั้งอยู่บนเลขที่ 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 …. Tel: 702-437-3320

*มูลนิธิวัฒนธรรมไทย (องค์กรไม่หวังผลกำ ไร) The Thai Culture Foundation (Non-Profit) ได้ร่วมทีมกับ the Asian American Advocacy Clinic จัดคลีนิค กฎหมาย เรื่อง “โปรแกรมถามทนายความ – Ask A Lawyer Program” มาสู่ชุมชนไทย ในลาสเวกัส โปรแกรมนี้จะให้ทุกคนจากชุมชนไทยมาพบปะกับทนายความ ทนายความ จะมาให้ความช่วยเหลือตอบคำ ถามเกี่ยวกับกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้ง สิ้น ทนายความคนไทยของเราจะเน้นเรื่องสำ คัญไปกับเรื่องอิมมิเกรชันให้กับคนไทย และ ก็สามารถช่วยเหลือให้คำ แนะนำ กับเรื่องกฎหมายต่างๆได้ด้วย อย่างเช่น เรื่องการทำ สัญญา, พินัยกรรมและประชาสงเคราะห์ – Social Security อีเว้นท์ถามทนายความ นี้จะมีขึ้นทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือน ตารางของโปรแกรมสำ หรับปี 2019 ดังต่อไปนี้ จะมีขึ้นที่ – Shanghai Plaza 4276 Spring Mountain Rd.#207, Las Vegas, NV 89102 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 และวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 – Chinese Center 2nd. Floor Above SF Market 5115 Spring Mountain Rd., Suite 201C, Las Vegas, NV 89146 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 และวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019

*ทางกลุ่มผู้จัดขอร้องมาว่า ให้ทุกคนส่งอีเมล์หรือเท็กซ์เพื่อจองที่นั่ง แต่ถ้าท่านไม่ สามารถส่งอีเมล์หรือส่งเท็กซ์เข้ามาได้ ท่านก็สามารถนำ โฆษณาที่อยู่ในหน้า B5 ไปที่ อีเว้นท์และพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออำ นวยความสะดวกให้ท่าน ถ้าใครมีปัญหาหรือ
คำ ถามที่ต้องการคำ แนะนำ หรือความช่วยเหลือ ก็มาในอีเว้นท์นี้ได้โดยไม่จ้องเสียค่า บริการใดๆทั้งสิ้น ซึ่งคำ แนะนำ และการปรึกษาหารือนี้ ธรรมดาแล้วจะต้องเสียค่าบริการ หลายพันเหรียญทีเดียว ดังนั้น ทางมูลนิธิวัฒนธรรมไทยได้ทำ งานร่วมกับทนายความ วิชาชีพเหล่านี้ให้มาบริการท่านฟรีเพื่อช่วยให้ชุมชนไทยในลาสเวกัสนั้น เจริญเติบโตช่วย เหลือตัวเองได้ดีกว่านี้

*ชั้นเรียนภาษาไทยที่ห้องเรียนของมูลนิธิวัฒนธรรมไทยตอนนี้เป็นที่นิยมกันมาก หลังจากเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักเรียนและผู้ปกครองเริ่ม แพร่ข่าวแบบปากต่อปากออกไป ทำ ให้ชั้นเรียนนั้นเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในสัปดาห์เดียว ชั้น เรียนเป็นการสอนพูด, เขียนและอ่านภาษาไทยขั้นพื้นฐาน คุณครูสอนได้สนุกดีมากๆ แม้ กระทั่งผู้ใหญ่คนอเมริกันหลายคนก็มาร่วมเรียนด้วย เพราะพวกเขาชอบเดินทางไปเยือน เมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นความรู้สึกอันดีงามที่มีการสอนภาษาไทยแบบนี้เพื่อชุมชนลาสเวกัส มันช่วยเป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยในการส่องแสงอันสว่างไสวให้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกับมัน และสำ หรับคนที่ต้องการเรียนรู้ หลักสูตรระดับสูงกำ ลังอยู่ในการจัดเตรียมการสอนกัน อยู่ ทางเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปว่าเมื่อไรชั้นเหล่านี้จะเปิดสอน มูลนิธิวัฒนธรรมไทยกำ ลัง เติบโตไปอย่างสม่ำ เสมอ และอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2013 ผู้ก่อตั้ง และคณะกรรมการอำ นวยการได้ทำ งานกันอย่างเงียบๆอยู่ลับหลังในการจัดหาบริการต่าง ให้ฟรีกับชุมชน อย่างเช่นให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา, คำ แนะนำ ในเรื่องกฎหมาย, การช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มแสดงรำ ไทยเพื่อให้ พวกเขาสามารถเติบโตและไปแสดงตามงานต่างๆ ที่เป็นมิตรของเรา จากชุมชนธุรกิจเป็น ผู้จัดอีเว้นท์ อย่างเช่น ซีซ่าร์ส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และแผนกสวนสาธารณะและการพัก ผ่อนของมณฑลคลาร์คเป็นต้น (Clark County Parks & Recreation) ทีมงานของ มูลนิธิวัฒนธรรมไทยได้สร้างชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือได้และสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนทุก เชื้อชาติในชุมชน และเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรชุมชนอื่นๆทั่วประเทศเพื่อจัดหาบริการที่ สามารถจัดหาให้ได้สำ หรับคนไทย ไม่เฉพาะเพียงแต่คณะกรรมการอำ นวยการอย่างเดียว เท่านั้นที่ทำ ให้มันเกิดเป็นจริงได้ บริการต่างๆและชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวง นั้นไม่สามารถเกิดเป็นจริงได้ถ้าไม่มีเหล่าจิตอาสาที่ไว้วางใจได้ทุกคน ทุกคนที่เข้ามาช่วย จัดอีเว้นท์ต่างๆ, กลุ่มคุณแม่ที่เสียสละทุกคนที่ทำ งานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยพา ลูกๆมาโรงเรียน และซ้อมรำ ไทยเพื่อให้พวกเด็กๆเหล่านั้นสามารถเป็นตัวแทนวัฒนธรรม ไทย คุณแม่ทั้งหลายต้องตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษจัดเตรียมอาหารกลางวัน หรือไม่ก็ไปซื้อ พิซซ่ามาแบ่งปันให้แก่ทุกคน คุณแม่เหล่านี้เป็นคนใจดีเป็นที่สุด ไม่ว่างานบ้านจะยุ่งขนาด ไหน พวกคุณแม่ทั้งหลายก็ยังเป็นห่วง และให้แน่ใจว่ามีอาหารเพียงพอกับลูกหลานทุก คน แม้กระทั่งคนที่ไม่ต้องการให้อะไรเลยก็ตาม แต่ศูนย์ของเรานั้นขอต้อนรับทุกคน…. ก็ถือว่าเป็นบุญกับพวกเรา! พวกเราก็ขอขอบคุณคุณครูจรัญ บาวแมน และ คุณจอห์น สามีของเธอที่สละเวลาเป็นจิตอาสามาสอนให้นักเรียน ทั้งคู่เคยสอนภาษาอังกฤษที่เมือง ไทยเป็นเวลาถึงเจ็ดปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ลาสเวกัส พวกเขาทำ ให้ชั้นภาษาไทยเป็นการ เรียนอันแสนสนุก นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานไปกับการสอนจากครูทั้งสอง

*ขอประกาศนักเรียนทุกคน วันที่ 8 กันยายนนี้ จะไม่มีการสอนภาษาไทย และจะ เปิดการสอนใหม่ตามเวลาเดิมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนศกนี้ สำ หรับชั้นเรียนรำ ไทย ก็จะมีชั้นเรียนเหมือนเดิมตามปกติ เราเปิดรับจิตอาสาและครูสอนอยู่เสมอ และขอ ต้อนรับทุกคนที่มีความเต็มใจ ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีแต่ความมุ่งมั่น เพื่อช่วยให้ชุมชนไทยกลายเป็นชุมชนอันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

*มีคนเป็นจำ นวนมากที่อยากจะรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย และประวัติความเป็นมาของมูลนิธิพร้อมกับบริการด้านต่างๆ ที่มีอยู่ ท่านก็สามารถเข้าไป ในเว็บไซต์ของเราได้ที่ ThaiCultureFoundation.com และใน Facebook

*วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 จากเวลา10.00 น. – 15.00 น. ทางสุสานพาล์ม อีสเทิร์น – The Palm Eastern Mortuary 7600 S. Eastern Avenue, Las Ve¬gas, NV 89123 จะมี อีเว้นท์ฉงหยางเจี๋ย วันเยี่ยมชมสุสานเพื่อให้เกียรติและรำ ลึกถึง สมาชิกครอบครัว, คนที่เรารักและเพื่อนๆ ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งจะตรงกับวันไหว้พระจันทร์ วันที่ 9 เดือนที่ 9

*อาจารย์เฟิงสุ่ย ปีเตอร์ ลัง จะมาต้อนรับให้คำ ปรึกษาฟรี เพื่อช่วยให้ท่านเลือก หลุมฝังศพที่ดีที่สุดสำ หรับคนที่วางแผนล่วงหน้าสำ หรับตัวท่านและคนที่ท่านรัก อาจารย์ ปีเตอร์เคยอธิบายไปแล้วเมื่อครั้งจัดสัมมนาว่าหลุมฝังศพที่ถูกต้องถูกลักษณะนั้นถือว่าจำ เป็นมากสำ หรับวิญญาณจะได้อยู่ดีและไปเกิดใหม่ได้อีกครั้ง มีรางวัลสมนาคุณเตรียม ไว้มากมายสำ หรับคนที่มาเยือนอีเว้นท์ฉงหยางเจี๋ยนี้ พร้อมมีชาเก๊กฮวย และอาหาร เตรียมบริการไว้ให้อีกด้วย

*สุสานพาล์ม อีสเทิร์น แห่งนี้ จัดสัมมนาไว้หลายครั้งก็เพื่อพยายามชักจูงให้ชุมชน พร้อมกับช่วยครอบครัวกับการวางแผนในอนาคต อีเว้นท์ที่จะจัดขึ้นนี้เปิดให้กับชุมชนชาว เอเชี่ยนทุกแห่ง ไม่เฉพาะแต่คนจีนเท่านั้น คนอเมริกันหลายคนก็มาร่วมกับอีเว้นท์นี้ด้วย เหมือนกัน ก็เพราะพวกเขาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ ศพ การวางแผนล่วงหน้าสามารถช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความสับสนและความทุกข์ยากเมื่อสมาชิกครอบครัวและคน ที่รักนั้นจากไป…. สำ หรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเปิดดูโฆษณาได้ที่หน้า…..C8 หรือ โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข 702-464-8308

*เจ้าของร้านอาหาร Bangkok 9 ต้องการขายร้านอาหาร “ด่วน” เพราะว่าคุณพ่อ ของเขากำ ลังป่วยหนัก และเขาต้องเดินทางไปกลับระหว่างลาสเวกัส กับลอส แอนเจลิส บ่อยมาก ร้านอาหารอยู่ที่เดิมบนถนนสเตฟานี่ สตรีท ในเมืองเฮนเดอร์สัน มานานหลาย ปีแล้ว ขายดีมีลูกค้าประจำ มาก ถ้าท่านสนใจกรุณาโทรศัพท์พูดกับ “ไมเคิล” ที่หมายเลข 702-772-8887

*เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันได้เห็นคนไทย 2 คนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมาเกิดเรื่องราว ทะเลาะกันเกี่ยวกับข่าวลือข่าวซุบซิบนินทาแล้วตอนนี้ความเป็นเพื่อนของทั้งสองมันไม่ เหลืออะไรอีกแล้ว เพราะว่าคนหนึ่งออกมาแก้ข่าวว่าข่าวที่ซุบซิบกันนั้นไม่มีความเป็น จริง เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าจริงๆ ที่เพื่อนที่ดีนั้นควรจะพูดกันได้อย่างเปิดเผยซึ่งกันและกัน กับทุกๆ เรื่อง ถ้าเราเอาเรื่องที่ทุกคนเขาพูดกันว่าเรื่อง “นินทากาเรนั้นเหมือนกับเทน้ำ ” ก็คงจะไม่มีการทะเลาะกัน คือฟ้งแล้วได้ยินแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับมัน อย่างไรก็ตามไอ้เรื่อง ซุบซิบนินทาพูดลับหลังคนนั้นมัน “อันตราย” มาก ถ้าคนมีความเจริญในความคิดที่ดี มี จิตใจที่ดีแล้ว เขาจะไม่นำ เอาเรื่องไร้สาระนี้มาซุบซิบกัน คนที่เจริญแล้วด้วยความคิดและ จิตใจเขามักจะนำ เอาเรื่องอื่นๆ ที่ดีกว่ามาพูดจาปรึกษาหารือกัน ถ้าท่านไม่ได้ยินเรื่องราว ต่างๆ นั้นมากับหูของตัวเอง หรือเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วละก็ อย่ากุเรื่องขึ้นมาเองเลย ต้องเป็นคนที่ชาญฉลาดพอที่จะแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง อย่าไปสุมหัวกันกุเรื่องที่ ไม่เป็นจริง คุณจะทำ ให้คนอื่นเสียใจ และเสียเพื่อนที่ดีไปพร้อมกับความสัมพันธ์อันดีต่อ กันกับเรื่องซุบซิบที่ไม่เป็นจริง

*เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันได้พูดจากับหญิงคนหนึ่งที่ฉันไม่รู้จักกับเธอดีนัก ฉันเพียงแค่เห็นเธอตามงานต่างๆ และระหว่างการสนทนากันนั้น เธอได้กล่าวกับฉันด้วย ท่าทีอันมีคารวะว่า“ฉันได้ยินว่าคุณไม่ชอบฉัน” ฉันก็ตอบเธอไปว่าฉันไม่รู้จักคุณพอที่จะ ไม่ชอบคุณ และฉันดีใจที่คุณถามฉันก่อนที่คุณทึกทักเอาว่าฉันพูดจริงๆ ฉันขอชมเชยหญิง คนนั้นที่มีความกล้าพอที่ถามฉันแทนที่จะมาโมโหโกรธากับเรื่องที่ไม่เป็นจริงที่คนอื่นมาบ อกเธอ ฉันคาดหวังว่าคงจะมีคนมากขึ้นที่ควรใช้วิธีดังกล่าวนี้ แทนที่จะมาเชื่อการโกหก มดเท็จอันโง่เง่าเหล่านั้นที่กระจายหมุนเวียนจากคนที่ไม่มีอะไรจะทำ และชอบก่อเหตุ ก่อ ปัญหามากมายในชุมชน การค้นหาความจริงนั้นทำ ให้คุณมีจิตใจแจ่มใสมากกว่าที่จะมามี จิตสำ นึกของความเกลียดชังและความโมโหโกรธาฝังอยู่ภายในจิตใจของพวกคุณ ถือตัว เองให้อยู่เหนือกว่าคำ ครหานินทาแล้วก็อย่ากลัวที่จะถามถึงความจริง!!!

*พบกันใหม่ฉบับหน้า…. สวัสดีคะ!
ขอให้มีแต่ความสุข….และโอบอ้อมอารีย์ช่วยเหลือซี่งกันและกัน!

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »