In Thailand

ครม. เห็นชอบ กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ

ครม. เห็นชอบ กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ
Written by Thailand News

          กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย

          วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า มีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีว่า วันนวมินทรมหาราช

          ทั้งนี้
สำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า วันนวมินทรมหาราช ในวันที่ 13
ตุลาคม 2559 และให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปี
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »