In Thailand

สรุปมาแล้ว! “ปดิพัทธ์” ดูงานรัฐสภาสิงคโปร์ ระบบฐานข้อมูลเปิดเผย ไม่เคร่งเสื้อผ้า สส.

สรุปมาแล้ว! “ปดิพัทธ์” ดูงานรัฐสภาสิงคโปร์ ระบบฐานข้อมูลเปิดเผย ไม่เคร่งเสื้อผ้า สส.
Written by Thailand News

“ปดิพัทธ์” เดินทางดูงานรัฐสภาสิงคโปร์ เน้นประชุมมีประสิทธิภาพ เดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย สส. ขณะระบบฐานข้อมูลเปิดเผยได้ โปร่งใส

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เดินทางศึกษา ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐสภาประเทศสิงคโปร์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการศึกษาดูงานว่า บทเรียนการดูงาน ทั้งนี้ และคณะเข้าพบรองประธานสภาคนที่ 1 และ สส.ฝ่ายรัฐบาล ที่อาคารรัฐสภา ได้เรียนรู้เรื่องหลักๆ ดังนี้

  • 1) อาคารรัฐสภาจัดเตรียมนิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราวและบุคคลสำคัญ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้เข้าใจประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของ สส. และข้อมูลสำคัญได้ง่ายๆ
  • 2) การประชุมเน้นประสิทธิภาพมาก ประชุมเพียงเดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน แล้วถกเถียงประเด็น ตั้งกระทู้ถาม และผ่านร่างกฎหมาย วันที่เหลือ สส.ที่ไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรี จะทำงานส่วนตัว เพื่อไม่แยกออกจากสังคม และมีเวลาเจอประชาชนเรียกว่า meet the people session ประจำทุกสัปดาห์
  • 3) ไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย ใช้นโยบาย Green parliament ปรับอุณหภูมิแอร์ให้ประหยัดที่สุด ถอดสูททำงาน ประชุมได้
  • 4) ระบบฐานข้อมูลอยู่ในระบบ cloud จัดระเบียบข้อมูลเอกสาร สืบค้นง่าย ประหยัดต้นทุน ไม่เสียหายหรือสูญหาย เปิดเผยได้โปร่งใส
  • 5) มาตรการจัดการหมอกควัน เป็นบทบาทของทั้งรัฐบาลที่เข้าไปจัดการกับบริษัทต่างๆที่ทำการเผา ปลูกต้นไม้เพิ่ม 1,000,000 ต้น ออกกฎหมายให้แสดงฉลากสินค้าว่าไม่ก่อมลพิษ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

 


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »