In Thailand

ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปลด “กํานันนก” พ้นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา-วัฒนธรรม กต.ตร.นครปฐม

ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปลด “กํานันนก” พ้นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา-วัฒนธรรม กต.ตร.นครปฐม
Written by Thailand News

ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งปลด “กํานันนก” พ้นจากตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ของ กต.ตร.นครปฐม

วันนี้(17 ก.ย. 66) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ จ.นครปฐม มีคําสั่งให้ นายประวีณ หรือกํานันนก พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

โดยหนังสือคําสั่งระบุว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ นายประวัณ จันทร์คล้าย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม นั้น

เนื่องจาก นายประวีณ จันทร์คล้าย มีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐาน ”เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น” ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ดังนั้น จึงให้ นายประวีณ จันทร์คล้ายพ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

 

 


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »