In Thailand

รู้จัก กำนันนก ผู้กว้างขวางแห่งนครปฐม อายุ 34 รวยอู้ฟู่พันล้าน จัดเลี้ยงตำรวจกว่า 20 นาย

Written by Thailand News

           รู้จัก กำนันนก นายประวีณ จันทร์คล้าย กำนันผู้กว้างขวาง ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนครปฐม อายุเพียง 34 ปี แต่มีธุรกิจร้อยล้าน พบในงานจัดเลี้ยงตำรวจกว่า 20 นาย ระดับผู้กำกับ สน. ยังมาร่วม !

กำนันนก

           วันที่ 8 กันยายน 2566 จากกรณีการเสียชีวิตของ พ.ต.ต. ศิวกร สายบัว สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ที่เสียชีวิต และ พ.ต.ท. วศิน พันปี รอง ผกก.2 บก.ทล. ที่ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่ไปร่วมในงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนก และถูกหน่อง ท่าผา หรือ นายธนัญชัย หมั่นมาก ยิงรัวหมดแม็ก เนื่องจากวิ่งเต้นไม่สำเร็จนั้น วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกันว่า ใครคือกำนันนก ผู้กว้างขวางแห่งนครปฐม ที่มีการจัดเลี้ยงตำรวจกว่า 21 นาย และเป็นเจ้าของสถานที่ที่เกิดเรื่อง

           อ่านเพิ่มเติม กำนันนก มอบตัวแล้ว สีหน้าเครียด ไม่คุยนักข่าว – เร่งล่าตัว หน่อง ท่าผา ยังหลบหนี

กำนันนก

รู้จัก กำนันนก ประวีณ จันทร์คล้าย กำนันคนดัง และนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชื่อดัง ที่ประมูลงานได้เพียบ

 
           ทั้งนี้ เดลินิวส์ รายงานว่า กำนันนก หรือ นายประวีณ จันทร์คล้าย อายุ 34 ปี เป็นกำนัน ต.ตาก้อง ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน และได้รับตำแหน่งต่อจากนายประโยชน์ จันทร์คล้าย หรือ ผู้ใหญ่โยชน์ คุณพ่อที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเมื่อ 10 ก่อน และเมื่อกำนันนกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 1 ปี อดีตกำนัน ต.ตาก้องก็เสียชีวิต กำนันนกจึงลงสมัครกำนัน และได้เป็นกำนันมาจนถึงปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่โยชน์ คุณพ่อของกำนันนก เป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ป.รวีกนกก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ใน จ.นครปฐม ผู้ใหญ่โยชน์มีความสนิทสนมกับนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รับเหมางานมาแล้วหลายจังหวัด ปัจจุบันทั้งกำนันนกและคุณพ่อ ได้ทำธุรกิจร่วมกัน และมีบริษัทที่รับงานประมูลก่อสร้างมากที่สุดในสายนักการเมือง ซึ่งกำนันนกเป็นผู้ประสานงานรับเหมา ดูแลธุรกิจ เจรจาส่วยสติ๊กเกอร์ และมีรถบรรทุกกว่า 100 คัน

กำนันนก

เปิดบริษัท กำนันนก 2 แห่งเงินหมุนนับพันล้าน

           กำนันนก เป็นกรรมการบริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายยางแอสฟัท์ติกคอนกรีต และบริษัท ป.รวีกนกก่อสร้าง จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเมื่อตรวจสอบรายได้ย้อนหลังพบว่า ทั้ง 2 บริษัทมีรายได้รวมกันกว่า 1,000 ล้านบาท

           บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนล่าสุดกว่า 100 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 140 ล้านบาท

           ปี 2561 มีรายได้ 367 ล้านบาท
           ปี 2562 มีรายได้ 169 ล้านบาท
           ปี 2563 มีรายได้ 403 ล้านบาท
           ปี 2564 มีรายได้ 311 ล้านบาท
           ปี 2565 มีรายได้ 567 ล้านบาท

           โดยรายรับกว่า 5 ปีรวมกันมีมากกว่า 1,500 บาท ทว่าแต่ละปีจะมีการแจ้งกำไรสุทธิเพียง 2-7 ล้านบาทเท่านั้น

กำนันนก

           บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด เริ่มจัดตั้งบริษัทในปี 2552 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท ในปี 2560 มีกำนันนกเป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

           ปี 2561 มีรายได้ 97 ล้านบาท
           ปี 2562 มีรายได้ 264 ล้านบาท
           ปี 2563 มีรายได้ 170 ล้านบาท
           ปี 2564 มีรายได้ 115 ล้านบาท
           ปี 2565 มีรายได้ 176 ล้านบาท

           โดยรายรับกว่า 5 ปีรวมกันมีมากกว่า 800 บาท ทว่าแต่ละปีจะมีการแจ้งกำไรสุทธิเพียง 2-11 ล้านบาทเท่านั้น

กำนันนก

เปิดรายชื่อ ตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยง กำนันนก เลี้ยงตำรวจ 21 คน ตั้งแต่ชั้นประทวนยันผู้กำกับ

           ทั้งนี้ เดลินิวส์ ในส่วนของสถานที่ที่กำนันนกใช้เลี้ยงต้อนรับรรดาตำรวจนั้น คือ บริษัทรับเหมาของกำนันนก ที่มีทั้งรถบดถนนและรถยนต์เบนท์ลีย์ มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท จอดอยู่ ซึ่งในงานนี้นอกเหนือจาก พ.ต.ต. ศิวกร สายบัว สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ที่เสียชีวิต และ พ.ต.ท. วศิน พันปี รอง ผกก.2 บก.ทล. ที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่กว่า 21 นาย อยู่ในเหตุการณ์ เป็นตำรวจชั้นประทวนตั้งแต่ ส.ต.ต.-ด.ต. 10 นาย, ชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่ ร.ต.ท. – พ.ต.อ. 12 นาย, สังกัดตำรวจทางหลวง, ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, สภ. กระทุ่มแบน และ สน.พญาไท

           1.พ.ต.อ. วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล.
           2.พ.ต.อ. ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม
           3.พ.ต.อ. กฤษฎาพร จงอักษร ผกก.สน.พญาไท
           4.ด.ต. ชนาณัฐ วุฒิยากร ผบ.หมู่ บก.ทล.
           5.พ.ต.ท. ณรงค์ พิทักษ์ฉนวน สว.ฝอ.กก.2บก.ทล
           6. จ.ส.ต. เมทิศกร พันสิจันทร์ ผบ.หมู่ ทล.1 บก.ทล.
           7. จ.ส.ต. พิสิฐ ชิวปรีชา ผบ.หมู่ ส.ทล. กก.2
           8. พ.ต.ท. เกียรติดักดิ์ สมสุข สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน
           9. ร.ต.ท. นิมิตร สลิดกุล
           10. ร.ต.อ. อนุชิต บรรณชัย รอง สว.ปทส.5
           11. ด.ต. สราวุฒิ เชียงทอง ผบ.หมู่ สทล.1 กก.2
           12. จ.ส.ต. ทศพล แซ่อึ้ง ผบ.หมู่ สทล.1 กก.2
           13. จ.ส.ต. อภิรักษ์ โรจน์พวง ผบ.หมู่กก.5 ปคม.
           14. ส.ต.ท. สุทธิกานต์ แซ่ล้อ ผบ.หมู่คฝ.ภ.จว.นครปฐม
           15. ส.ต.ต. ธนทัต ท่าน้ำตื้น ผบ.หมู่ คฝ.ภ.จว.นครปฐม
           16. พ.ต.ท. ภมร วรญาวิศุทธิ์ สว.สส.สภ.สระยายโสม
           17. ร.ต.อ. ประสมมาศ แสงสุขมี รอง สว.จร.สภ.กำแพงแสง
           18. ด.ต. ถนอม ศักดิ์มีศรี ผบ.หมู่ สภ.สามความเผือก
           19. ร.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ แดงอำไพ รอง สว.สทล.1 กก.2 ทล.
           20. ส.ต.ต. สรรเสริญ ศรีอุบล ผบ.หมู่คฝ.ภ.จว.นครปฐม
           21. พ.ต.ท. วคิน พันปี รอง ผกก.2บก.ทล.

           ด้านช่อง 3 รายงานว่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป.รรท.ผบก.ทล. ได้ลงนามในคำสั่งให้มีการสอบสวนว่าในขณะเกิดเหตุนั้น มีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหลายนาย ตำรวจมีอำนาจจับกุม แต่กลับปล่อยให้ผู้กระทำผิดหลบหนีไปได้ และอาจส่งผลต่อการทำงานของตำรวจ จึงมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด และรายงานให้ทราบใน 20 วัน

กำนันนก
กำนันนก
กำนันนก
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »