In Thailand

กลุ่ม ผปค. “เตรียมพัฒน์” ทำจดหมายเปิดผนึก วอนพ่อแม่ “หยก” ปรากฎตัว ชี้ทางสว่างให้ลูก

Written by Thailand News

กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน “เตรียมพัฒน์” ทำจดหมายเปิดผนึกกรณี “หยก” วอนพ่อแม่ปรากฎตัว ชี้ทางสว่างให้ลูกที่หลงผิด

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์สาขาวิชาสถิติศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก จากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง “ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และบรรยากาศการเรียนของลูกเรา”

ระบุว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่มีการขัดขวางการเดินทางไปเข้าค่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ห้อง 4/18 นั้น การกระทำดังกล่าวสุ่มเสี่ยงในการละเมิดเสรีภาพของกลุ่มนักเรียนที่จะเดินทางไปค่ายที่อยู่บน รถโดยสารซึ่งเป็นลูก ๆ ของเรา ส่งผลให้กระทบสภาพจิตใจ

โดยเฉพาะการปรากฏตัวของผู้ที่ปรากฎในสื่อทั่วไป ว่า อาจจะอยู่ในระหว่างการมีคดีความในการบุกรุกสถานที่ราชการต่างๆ และสุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ อาจเกิดการบาดเจ็บของน้องหยกที่พยายามมาขัดขวางรถโดยสารเอง เราในฐานะกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ขอสื่อสารข้อกังวลของเราที่ทำให้เราหนักใจ และเราเชื่อว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทันที

เราขอเรียกร้องแก่ทางโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน เราขอความชัดเจนในสถานะความเป็นนักเรียนของน้องหยก ทั้งนี้เราเข้าใจความปรารถนาดี ที่โรงเรียนต้องการให้เด็กที่ไม่มีชื่อในระบบได้เริ่มต้นใหม่ ตามฎกติกาของหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ โดยให้โอกาสมาเรียนเพื่อรอกระบวนการจัดหาที่เรียนใหม่ และได้อยู่กับเพื่อนๆ แต่เขาคงไม่สามารถยอมรับการกระทำที่กระทบสิทธิของนักเรียนคนอื่น กระทบการจัดการการเรียนการสอน กระทบจิตใจนักเรียนคนอื่นที่ต้องนั่งเรียนแบบหวาดระแวงอีกต่อไป

เราขอเรียกร้องไปยังพ่อและแม่ของน้องหยก การปรากฏตัวออกมาของพ่อแม่จะชี้ทางสว่างให้ลูกที่หลงผิดได้ ไม่ว่าลูกของท่านจะทำผิดอย่างไร เมื่อดำเนินแก้ไขตามกฎกติกาแล้ว ลูกของท่านจะได้รับการให้อภัยจากสังคมเสมอ เราเชื่อว่าความโกรธของพ่อแม่ต่อลูก ยังมีค่ามากกว่าความรักที่ไม่ถูกทางของผู้ที่ไม่หวังดี

เราขอเรียกร้องไปยังกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังน้องหยก เราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวน้องหยก ให้ได้กลับไปอยู่กับ พ่อแม่ของน้องหยก เพื่อเปิดโอกาสให้น้องได้เข้าสู่กระบวนการจัดการด้านการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้ชีวิตในหลากหลายมุมมอง และในส่วนของการสนับสนุนให้เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของน้องหยกนั้น แต่ไปกระทำการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของนักเรียนคนอื่น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเพื่อนๆของน้องหยกเอง การกระทำเช่นนั้น จะย้อนกลับไปทำร้ายจิตใจน้องหยกเอง

เราขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐที่อาจช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ น้องหยกคือเยาวชนหญิงคนหนึ่งมีโอกาสทำผิดพลาดและสมควรได้รับโอกาส เราหวังพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับ ช่วยเหลือดูแล ให้คำแนะนำในการแก้ไขสิ่งผิด ให้กลับมาถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กและเยาวชน

เราอยากสื่อสารถึงน้องหยก ด้วยความปรารถนาดีอย่างตรงไปตรงมาว่า “เราไม่อยากเห็นลูกกระทำผิดอีก ไม่ว่าแรงผลักดันของลูกนั้นมันจะเกิดจากความอยุติธรรมใด ๆ ที่มีขึ้นในชีวิตของลูก ไม่ว่าความอยุติธรรมนั้นจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือลูกอาจเข้าใจผิด หรือมีการทำให้เข้าใจผิด” เราจะเอาใจช่วยให้ลูกกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง อีกไม่นานทุกอย่างรอบตัวลูกจะกลับมาดีขึ้น ความรักจากเพื่อนๆ ที่ปรารถนาดีต่อลูก ก็จะกลับมา แต่สิ่งดังกล่าวจะเร็วขึ้น ถ้าลูกกล้าพูดคำว่า “ขอโทษ”

 

 

 


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »