In Thailand

สุริยะ รับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ไม่ได้บอกจะทำทันที

Written by Thailand News

          สุริยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ไม่ถูกเขียนในนโยบายรัฐบาล เหตุมีนโยบายอื่นสำคัญเร่งด่วนมากกว่า แต่จะเริ่มทำใน 2 ปี


          วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงนโยบายรถไฟฟ้า กทม. 20 บาท ตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนว่า นโยบายรถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย จะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้า

รภไฟฟ้า


          โดยบอกว่า นโยบายเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาท
ตอนนี้ไม่ใช่เร่งด่วน แม้ว่าต้องการทำ แต่มีปัญหาเรื่องนโยบายอื่น ๆ
ที่มีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่า ต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อน แต่น่าจะไม่เกิน
2 ปี เราจะเริ่มทำเพื่อนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว  
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »