In Thailand

เงียบๆ แต่ติดเพียบ “ฝีดาษลิง” เดือนเดียว 145 ราย เด็กสุดอายุ 16 เผยประวัติเสี่ยง

Written by Thailand News

ฝีดาษลิง” เดือนเดียวพุ่ง 145 ราย รวมไทยป่วย 316 ราย อายุน้อยสุดเป็นนักเรียนชายวัย 16 ประวัติเสี่ยงเปลี่ยนคู่นอนหลายคน

วันนี้ (3 ก.ย.2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุดของโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง ในประเทศไทย ล่าสุด มีรายงานผู้ป่วยรวม 316 คน (ข้อมูล 31 ส.ค.66) เสียชีวิต 1 คนเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง) เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากถึง 271 คน หรือ ร้อยละ 85.8 และมีผู้ติดเชื้อ เอชไอวี 143 คน หรือร้อยละ 45.3 มีสัญชาติไทย 277 คน ชาวต่างชาติ 36 คน ไม่ระบุ 3 คน

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 198 คน จังหวัดชลบุรี 22 คน นนทบุรี 17 คน และสมุทรปราการ 12 คน ผู้ป่วย ส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี จำนวน 152 คน รองลงมาอายุ 20-29 ปี จำนวน 85 คน กลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จำนวน 28 คน

กลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ 4 เดือนย้อนหลังพบการระบาด อย่างต่อเนื่อง ในเดือนพ.ค.นี้ ได้รับรายงานผู้ป่วย 22 คน มิ.ย.48 คน ส่วนก.ค.ขยับเป็น 80 คน และส.ค.เพิ่มอีก 145 คน เกือบทั้งหมดเป็นคนไทย และรับเชื้อภายในประเทศ ในจำนวนนี้มีรายงานพบผู้ป่วยฝีดาษวานรเสียชีวิต 1 คนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการรุนแรงและติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนยา Tecovirimat (ชื่อการค้า TPOXX) จากองค์การอนามัยโลกให้นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxvirus เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการมากและแพทย์รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระยะแรกของการแพร่เชื้อฝีดาษลิง ในประเทศไทยกลุ่มเสี่ยงเป็นชายวัยทำงาน แต่ในเดือน ส.ค.นี้ พบเยาวชนติดเชื้อเพิ่มมากถึง 16 คน

โดยมีรายงานจากทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในพื้นที่ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันฝีดาษลิง

พบหนึ่งคนเป็นนักเรียนชาย อายุ 16 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.นี้  เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อ 14 ส.ค.นี้ ด้วยอาการตุ่มน้ำใสขึ้นตามร่างกาย ร่วมกับอวัยวะเพศบวมอักเสบ ตรวจพบเชื้อฝีดาษลิง

ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน ดำเนินการติดตามอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน จนครบ 21 วันนับตั้งแต่วันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย ยังไม่พบผู้ป่วยในครัวเรือน


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »