In Thailand

ไหนว่าด่วน? สภาฯ ล่ม รวมไทยสร้างชาติแสดงตน 3 ภูมิใจไทย 9 พลังประชารัฐ 11

Written by Thailand News

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่บันทึกการนับองค์ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี (31 ส.ค.) ที่เกิดเหตุการณ์สภาฯ ล่ม ระหว่างการเสนอญัตติแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยพบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซีกว่าที่ฝ่ายรัฐบาลหลายพรรคมีผู้แสดงตนน้อยมาก ดังนี้

จำนวน สส. ซีกรัฐบาลที่แสดงตัว

 • เพื่อไทย 50 คน (ทั้งหมด 141 คน)
 • ภูมิใจไทย 9 คน (ทั้งหมด 71 คน)
 • พลังประชารัฐ 11 คน (ทั้งหมด 40 คน)
 • รวมไทยสร้างชาติ 3 คน (ทั้งหมด 36 คน)
 • ประชาธิปัตย์ 7 คน (ทั้งหมด 25 คน)
 • ชาติไทยพัฒนา 2 คน (ทั้งหมด 10 คน)
 • ประชาชาติ 7 คน (ทั้งหมด 9 คน)
 • ชาติพัฒนากล้า 0 คน (ทั้งหมด 2 คน)
 • เพื่อไทรวมพลัง 0 คน (ทั้งหมด 2 คน)
 • ครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน (ทั้งหมด 1 คน)
 • ท้องที่ไทย 0 คน (ทั้งหมด 1 คน)
 • ประชาธิปไตยใหม่ 0 คน (ทั้งหมด 1 คน)
 • พลังสังคมใหม่ 1 คน (ทั้งหมด 1 คน)
 • เสรีรวมไทย 0 คน (ทั้งหมด 1 คน)
 • ใหม่ 1 คน (ทั้งหมด 1 คน)

หากนับเฉพาะพรรคฝั่งว่าที่รัฐบาลที่แสดงตนมีทั้งหมด 92 คน ส่วนอีก 6 คนที่เหลือ แบ่งเป็นพรรคก้าวไกล 4 คน และพรรคไทยสร้างไทย 2 คน

ย้อนเหตุสภาฯ ล่ม

เหตุการณ์สภาฯ ล่มเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากวันพุธ (30 ส.ค.) ที่พรรคก้าวไกลเสนอญัตติให้เลื่อนวาระที่จะเสนอให้รัฐบาลทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาพิจารณาเร็วขึ้น แต่พรรคอื่น รวมถึง พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วย ทั้งที่พรรคเพื่อไทยเคยแถลงว่าจะนำเรื่องการทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่มาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยแรก ทั้งยังถูกนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส. จ.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ วิจารณ์ว่าควรให้ความสำคัญกับปัญหาราคากุ้งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนก่อน

เมื่อวันพฤหัสบดี (31 ส.ค.) นายอรรถกรเสนอญัตติเรื่องราคากุ้งตกต่ำ แต่นายปิยรัฐ จงเทพ สส. กรุงเทพมหานคร เขต 23 พรรคก้าวไกล เสนอประธานสภาผู้แทนราฎษรให้นับองค์ประชุม เพราะเห็นว่าฝ่ายว่าที่รัฐบาลมาเข้าประชุมน้อย แต่ สส. ฝ่ายว่าที่รัฐบาลกลับลุกขึ้นตอบโต้ว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ทำให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นโต้กลับว่าถ้าเร่งด่วนเหตุใดจึงไม่เข้าประชุม ขณะที่ สส. พรรคก้าวไกลอยู่ในห้องประชุมกันเป็นจำนวนมาก 

หลังจากรอมาถึง 20 นาที นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงนับองค์ประชุม พบว่าแสดงตนแค่ 98 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ทั้งหมดที่มีอยู่ จึงสั่งปิดประชุม


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »