In Thailand

แอน จักรพงษ์ ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JKN กว่า 600 ล้าน ชำระได้แค่ 156 ล้าน

Written by Thailand News

           แอน จักรพงษ์ ร้องหนังสือแจง กลต. ปมขอเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้
609.98 บาท จ่ายได้จริงแค่ 156 ล้าน หลังครบกำหนดไถ่ถอน 1 ก.ย. นี้
ทำหุ้นร่วงเกือบ 30% เชื่อหลังจากนี้ MUO ช่วยร้างรายได้ กู้สถานการณ์

           วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ไบรท์ทีวี รายงานว่า แอน จักรพงษ์
จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท
เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการชำระหนี้บางส่วนของหุ้นกู้ของบริษัท
เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
2566 และกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN 239A

           โดยในเนื้อหามีการระบุใจความดังนี้ว่า จากกรณีที่หุ้นกู้ของบริษัท
เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งเป็นหุ้นกู้รุ่น
JKN239A  ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันที่ 1 กันยายน 2566
จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท 
เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ถดถอย และ
ความอ่อนไหวของตลาดพันธบัตรในปีนี้ ทำให้บริษัทฯ
ต้องขอชำระคืนหุ้นและดอกเบี้ยรวมได้เพียงแค่ 156,600,000 บาท เท่านั้น
ส่วนที่เหลือ 443,400,000 บาท บริษัทฯ จะขอมติผู้ถือหุ้นกู้
โดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุด

           อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระคืนหุ้นกู้และดอกเบี้ยเต็มจำนวนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโต ผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe ประมาณ 400 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์ที่ยังเติบโตได้ดี สภาพคล่องดีขึ้นอย่างมีนัยยะ และจะสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ภายในปีนี้
    

ยืนยัน บริษัทตั้งใจคืนเงินทุกบาท พร้อมเสนอเงื่อนไขการชำระเงิน – หาผู้ร่วมทุน ไม่ถือเป็น Call Default

           ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนการชำระคืนหุ้นกู้ ที่จะเสนอในวันที่  29 กันยายน 2566 ต่อไป หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามแผนที่กำหนดไว้ได้ โดยวาระพิจารณาคือ

           แผนการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และ ไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยพลัน (Call Default)

           ด้านบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนหลากหลายวิธีการ แต่การเจรจาหาผู้ร่วมทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง ซึ่งทางบริษัทยืนยันว่ามีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงหุ้นกู้ใดๆ ของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

           อย่างไรก็ตาม มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ภายหลังจากที่ JKN ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หุ้นของ JKN ที่ปิดตลาด 2.38 บาท ราคาร่วงลงเหลือเพียงหลังจากเปิดตลาด 1.36 บาท และ ต่ำสุดที่ 1.67 บาท ลดลงประมาณ -28.99%

แอน จักรพงษ์
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »