In Thailand

CEA มอบรางวัล CE Awards เชิดชูนักสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

Written by Thailand News

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Excellence Awards (CE Awards) เป็นครั้งแรก ให้กับนักสร้างสรรค์จำนวน 28 รางวัล เพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เวทีประกาศรางวัล Creative Excellence Awards จะเป็นปฐมบทใหม่ของการเฉลิมฉลองให้แก่ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่แค่ในบริบทของศิลปะหรือความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเชื่อมโยงและตกผลึกองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งมีพลังในการจุดประกาย และขับเคลื่อนผู้คนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ผู้คน ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชี้ว่า พันธกิจของ CEA มุ่งผลักดันความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถขับเคลื่อนองคาพยพระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ​ ผ่านการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งออกศักยภาพของต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ไทยไปสู่การรับรู้ในระดับนานาชาติ (Soft Power) จึงเป็นเหตุผลที่จัดให้มีงานมอบรางวัล Creative Excellence Awards ขึ้นเป็นปีแรก พร้อมหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยกระตุ้นนักสร้างสรรค์ไทยให้พัฒนาผลงานทุกมิติ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม

“สำหรับรางวัล CE Awards จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องการันตีศักยภาพความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์และการแสดงออกเรื่องวิสัยทัศน์แห่งความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก อีกทั้งยังช่วยในการจุดประกายพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย พร้อมบ่มเพาะรับบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโต และยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร.อรรชกา กล่าว 

รางวัล CE Awards มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 28 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท 15 สาขา ได้แก่

ประเภท Creative City Awards

รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คน หรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน มีทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้ 

Creative City Festival Award 

 • Awakening Bangkok โดย Time Out Bangkok

Creative City Branding Award

 • ถนนสายไม้บางโพ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชุมชนประชานฤมิตร 

Creative City Cultural Asset Award – จำนวน 2 รางวัล

 • Phuket Peranakan Festival โดย จังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็จ และสมาคมเพอรานากันประเทศไทย
 • เยาวเล่น โดยเครือข่ายสาธารณะ (SATARANA)

Creative City Regeneration Award – จำนวน 2 รางวัล

 • คลองแม่ข่า โดย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 • Pattani Decoded โดย Melayu Living

Creative City Advocacy Award – จำนวน 3 รางวัล

 • จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ โดย กลุ่มเซ็นทรัล
 • River City Bangkok โดย Chaophaya Development Corporation Limited 
 • โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โดย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

ประเภท Creative Business Awards

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 6 รางวัล 

กลุ่ม 1 – Sustainability Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบหรือกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

Creative Sustainable Product Award (For Large Enterprise)

 • ดอยคำ ICE POP บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Creative Sustainable Product Award (For SME & Community) – จำนวน 2 รางวัล

 • Moreloop บริษัท มอร์ลูป จำกัด 
 • CARECHOICE บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด

Creative Sustainable Project Award (For Large Enterprise) – จำนวน 2 รางวัล

 • โครงการ เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง(ฮิ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
 • reBOX บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จัดกัด (มหาชน)

Creative Sustainable Project Award (For SME & Community) – จำนวน 2 รางวัล

 • NAMSAI กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตอซังข้าว ต.หนองน้ำใส จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • ดอนพุด โมเดล ชุมชนอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม 2 – Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงสร้าง โดนเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและมิติความยั่งยืนอย่างลงตัว 

Value Creation Award – จำนวน 2 รางวัล

 • THAI FIGHT Hotel บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด 
 • Siam Diamond บริษัท ท๊อปฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด

Cross-Sector Collaboration Award จำนวน 3 รางวัล

 • LUMPINEE BOXING STADIUM ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) และบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • Guss Damn Good บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด 
 • Q-CHANG X ช้าการช่าง โดยมูลนิธิกระจกเงา บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด และโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา

ประเภท Creative Social Impact Awards

รางวัลการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม อีกทั้งช่วยลดลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง 

Creative Community Engagement Award – จำนวน 3 รางวัล

 • Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรุงเทพมหานคร 
 • Yindii (ยินดี) MR.Louis-Alban Batard-Dupre (มิสเตอร์ หลุยส์ อัลบาน บาทาด) Co-Founder & CEO 
 • Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

Creative Well-Being Award – จำนวน 2 รางวัล

 • Khee ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น khee 
 • Vulcan Coalition บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

Creative for Elderly Award 

 • Joy Ride บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด (อ่านเรื่องราวของ Joy Ride ได้ที่นี่)

Creative Education Award 

 • ยังเเฮปปี้ “เเพลตฟอร์มสังคมความสุขของคนวัยเก๋า” บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด

Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »