In Thailand

CEA มอบรางวัล CE Awards เชิดชูนักสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

CEA มอบรางวัล CE Awards เชิดชูนักสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
Written by Thailand News

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Excellence Awards (CE Awards) เป็นครั้งแรก ให้กับนักสร้างสรรค์จำนวน 28 รางวัล เพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เวทีประกาศรางวัล Creative Excellence Awards จะเป็นปฐมบทใหม่ของการเฉลิมฉลองให้แก่ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่แค่ในบริบทของศิลปะหรือความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเชื่อมโยงและตกผลึกองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งมีพลังในการจุดประกาย และขับเคลื่อนผู้คนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ผู้คน ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชี้ว่า พันธกิจของ CEA มุ่งผลักดันความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถขับเคลื่อนองคาพยพระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ​ ผ่านการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งออกศักยภาพของต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ไทยไปสู่การรับรู้ในระดับนานาชาติ (Soft Power) จึงเป็นเหตุผลที่จัดให้มีงานมอบรางวัล Creative Excellence Awards ขึ้นเป็นปีแรก พร้อมหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยกระตุ้นนักสร้างสรรค์ไทยให้พัฒนาผลงานทุกมิติ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม

“สำหรับรางวัล CE Awards จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องการันตีศักยภาพความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์และการแสดงออกเรื่องวิสัยทัศน์แห่งความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก อีกทั้งยังช่วยในการจุดประกายพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย พร้อมบ่มเพาะรับบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโต และยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร.อรรชกา กล่าว 

รางวัล CE Awards มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 28 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท 15 สาขา ได้แก่

ประเภท Creative City Awards

รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คน หรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืน มีทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้ 

Creative City Festival Award 

 • Awakening Bangkok โดย Time Out Bangkok

Creative City Branding Award

 • ถนนสายไม้บางโพ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชุมชนประชานฤมิตร 

Creative City Cultural Asset Award – จำนวน 2 รางวัล

 • Phuket Peranakan Festival โดย จังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็จ และสมาคมเพอรานากันประเทศไทย
 • เยาวเล่น โดยเครือข่ายสาธารณะ (SATARANA)

Creative City Regeneration Award – จำนวน 2 รางวัล

 • คลองแม่ข่า โดย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 • Pattani Decoded โดย Melayu Living

Creative City Advocacy Award – จำนวน 3 รางวัล

 • จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ โดย กลุ่มเซ็นทรัล
 • River City Bangkok โดย Chaophaya Development Corporation Limited 
 • โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โดย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

ประเภท Creative Business Awards

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 6 รางวัล 

กลุ่ม 1 – Sustainability Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบหรือกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

Creative Sustainable Product Award (For Large Enterprise)

 • ดอยคำ ICE POP บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Creative Sustainable Product Award (For SME & Community) – จำนวน 2 รางวัล

 • Moreloop บริษัท มอร์ลูป จำกัด 
 • CARECHOICE บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด

Creative Sustainable Project Award (For Large Enterprise) – จำนวน 2 รางวัล

 • โครงการ เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง(ฮิ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
 • reBOX บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จัดกัด (มหาชน)

Creative Sustainable Project Award (For SME & Community) – จำนวน 2 รางวัล

 • NAMSAI กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตอซังข้าว ต.หนองน้ำใส จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • ดอนพุด โมเดล ชุมชนอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม 2 – Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงสร้าง โดนเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและมิติความยั่งยืนอย่างลงตัว 

Value Creation Award – จำนวน 2 รางวัล

 • THAI FIGHT Hotel บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด 
 • Siam Diamond บริษัท ท๊อปฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด

Cross-Sector Collaboration Award จำนวน 3 รางวัล

 • LUMPINEE BOXING STADIUM ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) และบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • Guss Damn Good บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด 
 • Q-CHANG X ช้าการช่าง โดยมูลนิธิกระจกเงา บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด และโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา

ประเภท Creative Social Impact Awards

รางวัลการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม อีกทั้งช่วยลดลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง 

Creative Community Engagement Award – จำนวน 3 รางวัล

 • Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรุงเทพมหานคร 
 • Yindii (ยินดี) MR.Louis-Alban Batard-Dupre (มิสเตอร์ หลุยส์ อัลบาน บาทาด) Co-Founder & CEO 
 • Agri-Map กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

Creative Well-Being Award – จำนวน 2 รางวัล

 • Khee ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น khee 
 • Vulcan Coalition บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

Creative for Elderly Award 

 • Joy Ride บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด (อ่านเรื่องราวของ Joy Ride ได้ที่นี่)

Creative Education Award 

 • ยังเเฮปปี้ “เเพลตฟอร์มสังคมความสุขของคนวัยเก๋า” บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด

Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »