Tingey Injury Law Firm
Community Awards Thai Community LV

Sawkowduen Bumrungjitt receives June 2016 Community Service Award

June 2016 Community Service Award
Written by LasVegasNews

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำเดือน มิถุนายน 2016

อ้อยหวาน ซอเยอร์ จากหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ซึ่งเธอได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับสังคมวัดและชมชนไทยในลาสเวกัส สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ได้ช่วยสังคมวัดมาเป็นเวลานานเป็นคนดีของสังคมคนดีของ เพื่อนๆและของทุกๆคนเธอเป็นคนขยันชอบออกแรงรับช่วยผู้อื่นตลอดเป็นคนสุขุมไม่ค่อยพูดทำงานอย่างเดียวขอให้มีอะไรให้ทำไม่มีคำว่าไม่ทำ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ชอบช่วยผู้อื่นมีความสุขที่ได้ทำงานช่วยอยู่ในสังคมวัดเธอทำจากใจจริงโดยที่ไม่วังสิ่งตอบแทนเพระความดีและความขยันของเธอ คณะกรรมการวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส และพระคุณเจ้าพร้อมชุมชนไทยจึงได้มองเห็นความสำคัญของ สกาวเดือน บำรุงจิตต์ ทุกคนจึงได้เสนอชื่อส่งให้กับหนังสือพิมพ์ลาสเวกัสนิวส์ มอบให้ไว้เมื่อ วันี่ 24 พฤษภาคม 2016 ที่วัดป่าพุทธยานันทารม ลาสเวกัส พระครูสังฆรักษ ไพเดช และพระมหาชานันท์ธรรม ท่าโทม และพระมหาชัยยันต์(กำธร)ทินุนญาโณ แสดงความยินดี และมีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

About the author

LasVegasNews

Leave a Comment

Translate »