Legal Corner US News

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันสอบซิติเซ่นไม่ผ่าน? – Legal Corner, March 2023

Immigration Services
Written by Las Vegas News
Immigration Services

What happens if you fail the citizenship exam?

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันสอบซิติเซ่นไม่ผ่าน?

หลังจากได้ยื่นขอเป็นพลเมืองสหรัฐกับทางอิมมิเกรชันแล้ว ท่านควรจะทำอะไรบ้าง? แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภท (ภาควิชาต่างๆ) ส่วนมากของผู้สมัครก็จะต้องศึกษาฝึกซ้อมสำหรับการสอบ การสอบจะแยกออกไปเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกก็จะเป็นภาคหน้าที่พลเมือง (ประวัติศาสตร์/เหตุการณ์ปัจจุบัน) …. ภาควิชาอ่าน …. ภาคการเขียนและจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบใบสมัคร N-400 เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าท่านถูกให้สอบทุกวิชา ท่านก็จะต้องไปศึกษาอ่านตำราทั้งหมด

เรามาแยกแยะความแตกต่างของทั้งสี่ประเภทกัน

การสอบภาควิชาหน้าที่พลเมืองการสอบวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นคำถามที่ผู้สมัครต้องสามารถตอบได้เพื่อมีสิทธิ์ในความเป็นพลเมือง มีคำถามทั้งหมด 100 ข้อที่ผู้สมัครต้องศึกษาทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะถามเพียง 10 คำถาม และผู้สมัครจะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ เจ้าหน้าที่ก็จะให้สอบวิชาอื่นต่อไปได้

การสอบภาควิชาการอ่านการอ่านนั้นจะให้ผู้สมัครอ่านหนึ่งประโยค และในประโยคนั้นธรรมดาแล้วจะมีคำอยู่ไม่เกิน 5 คำ ทางเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครดูประโยคและผู้สมัครจะต้องอ่านประโยคนั้นออกมาดังๆ ถ้าอ่านผิด ท่านจะมีโอกาสอยู่สองสามครั้งเท่านั้นที่จะต้องอ่านประโยคนั้นให้ถูกต้อง

การสอบภาควิชาการเขียน สอบเขียนก็จะให้ผู้สมัครเขียนเพียงหนึ่งประโยค เจ้าหน้าที่จะอ่านประโยคดังๆให้ผู้สมัครฟัง ผู้สมัครจะต้องฟังให้ดีๆแล้วก็เขียนประโยคดังกล่าวออกมาทีละคำ ต้องสะกดคำทุกคำให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะไม่ให้คะแนนกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอน วิชาการเขียนก็เหมือนกับวิชาการอ่านคือเจ้าหน้าที่จะให้โอกาสผู้สมัครแก้คำที่เขียนผิดได้

การตรวจสอบใบสมัคร การตรวจสอบนั้นก็คือเจ้าหน้าที่จะทบทวนใบสมัคร N-400 ไปกับผู้สมัคร และไม่จำเป็นที่จะต้องจดจำ แต่ถ้าผู้สมัครไม่แน่ใจกับคำตอบ ผู้สมัครก็ไม่ควรเดาเป็นอันขาด ถ้าเกิดเดาผิดขึ้นมา เจ้าหน้าที่ก็จะกล่าวหาว่าผู้สมัครนั้นกล่าวเท็จ ในช่วงการสอบนี้ เจ้าหน้าที่ก็ยังจะสามารถพิจารณาได้อีกด้วยว่าผู้สมัครนั้นสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษหรือไม่

ดังนั้น อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าท่านสอบไม่ผ่านวิชาเดียวหรือมากกว่านั้น?

เมื่อสมัครขอสิทธิ์ในการเป็นพลเมือง ทุกคนจะได้รับโอกาสสองครั้งที่จะต้องสอบให้ผ่าน ถ้าผู้สมัครสอบไม่ผ่านวิชาไหน ผู้สมัครจะสามารถนัดขอสอบใหม่ได้เป็นโอกาสที่สอง เจ้าหน้าที่จะให้สอบในวิชาที่ผู้สมัครสอบไม่ผ่านในครั้งแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครสอบผ่านในวิชาหน้าที่พลเมือง, อ่านและเขียน แต่ไม่ผ่านในภาคส่วนของการตรวจสอบใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกสิ้นสุดแล้วว่าผู้สมัครนั้นสอบไม่ผ่านวิชาไหน และจะให้ผู้สมัครมีโอกาสไปฝึกซ้อมและเตรียมตัวไปสัมภาษณ์เป็นครั้งที่สอง

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ผ่านสัมภาษณ์ครั้งที่สอง?

ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่สอง ทางอิมมิเกรชันก็จะปฏิเสธการยื่นสมัครขอสิทธิ์การเป็นพลเมือง จากนั้นผู้สมัครก็จะต้องเริ่มต้นดำเนินการยื่นใบสมัครขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองกันใหม่ และผู้สมัครทุกคนก็จะต้องศึกษาฝึกซ้อมข้อสอบทุกวิชากันใหม่ทั้งหมด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสอบผ่านในช่วงสัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม กรีนคาร์ดของผู้สมัครก็จะไม่ถูกยึดถ้าพวกเขาไม่ผ่านการสัมภาษณ์ขอสิทธิ์ในการเป็นพลเมือง และไม่มีจำนวนจำกัดว่าคนๆหนึ่งสามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองกี่ครั้ง แต่ทางอิมมิเกรชันจะให้โอกาสพวกเขา 2 ครั้งเท่านั้นในแต่ละครั้งที่พวกเขายื่นใบสมัครขอสิทธิ์การเป็นพลเมือง

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »