Tingey Injury Law Firm
Thailand News

กองทัพอากาศ แจง F-16 บินผ่านพิธีลอยอังคารอดีต ผบ.ทอ. เทิดเกียรติผู้มีคุณูปการทัพฟ้า

Written by Thailand News

กองทัพอากาศแจง F-16 บินผ่านพิธีลอยอังคารอดีต ผบ.ทอ. เทิดเกียรติผู้มีคุณูปการ ริเริ่มจัดหา F-16 เข้าประจำการทัพฟ้า หลังจบภารกิจบินลาดตระเวนตามวงรอบ

สืบเนื่องจากพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 2 ก.พ. 2566 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ถึงกรณีความผิดปกติในการใช้เครื่องบิน แบบ F-16 ของกองทัพอากาศนั้น กองทัพอากาศได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการบินทดสอบ การปฏิบัติการร่วมในภารกิจการบินลาดตระเวน และแจ้งเตือน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจนี้ เป็นวงรอบการฝึกเพื่อดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ เพื่อบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

ซึ่งในวันดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจการบินทดสอบการปฏิบัติการร่วมแล้ว กองทัพอากาศ แล้วได้นำเครื่องบินในหมู่บินดังกล่าว บินผ่านเพื่อเทิดเกียรติในพิธีลอยอังคารของ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ

โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบ F-16 เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากองทัพอากาศ ให้มีความทันสมัย พร้อมรองรับความท้าทายและภัยคุกคามในขณะนั้น ที่เป็นยุคสงครามเย็น โดยการบินดังกล่าวเป็นการกระทำพิธีให้สมเกียรติ สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่าน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศมุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพอากาศ ตามวิสัยทัศน์ของอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกองทัพอากาศสืบไป

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งช่วงปี 2525-2530 อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง

รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2487 ในตำแหน่งนักเรียนนายร้อยทหารบก ดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ นักบินประจำกอง, ครูการบิน, ผู้บังคับฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึก โรงเรียนการบิน, รองผู้บังคับกอง กองฝึก โรงเรียนการบิน, อาจารย์ฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา, รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการททหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน 7, เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ, เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ, รองเสนาธิการทหารอากาศ, รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการทหารอากาศและ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สิริอายุรวม 92 ปี


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »