Tingey Injury Law Firm
Thailand News

ศบค.เตือนห้ามขาย “เบบี้คริสตัล” ของเล่นอันตราย มีเด็กเผลอกินจนต้องผ่าตัดลำไส้

Written by Thailand News


ศบค.เตือนห้ามขาย “เบบี้คริสตัล” ของเล่นอันตราย หลังเด็กกินจนลำไส้เล็กขยาย ต้องผ่าตัด พบฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จากกรณี คุณแม่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเป็นอุทาหรณ์ เล่าว่าลูกเผลอกลืน “เบบี้คริสตัล” ที่ยังไม่แช่น้ำ ก่อนที่จะเข้าไปพองขยายในร่างกาย อุดตันลำไส้เล็กต้องผ่าตัดด่วน และเข้ารับการรักษาใน ICU

ต่อมาทางเพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกมาโพสต์เตือนอันตรายจากตัวดูดน้ำ น้ำตานางเงือก หรือเบบี้คริสตัล สามารถพองตัวได้ในน้ำย่อยเทียม ซึ่งมีสภาพเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะสำไส้มนุษย์และสามารถพองตัวได้ถึง 5 เท่า ภายในระยะเวลาการย่อยตามสภาพในกระเพาะ และยังมีลักษณะเหนียวไม่มีการย่อยตัว หากกลืนกินเข้าไปจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบย่อยการขับถ่าย และทำให้ลำไส้อุดตันได้

ด้วยความอันตรายนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2527 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า “ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำ สำหรับบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำฝ่าฝืนว่า ผู้ใดผลิตเพื่อขาย สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือขายสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »