Tingey Injury Law Firm
Thailand News

เช็กปฏิทินด่วน! ครม.เคาะแล้ว วันหยุดราชการพิเศษ พฤษภาคม 2566 ได้หยุดยาว 4 วันติด

Written by Thailand News


ครม.เคาะแล้ว วันหยุดราชการพิเศษ เดือนพฤษภาคม ได้หยุดยาว 4 วันติด กางปฏิทิน วางแผนเที่ยว ลาพักร้อนได้เลย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า (10 มกราคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

ล่าสุด ครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พ.ค. เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล และวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันศุกร์ จึงจะให้มีวันหยุดพิเศษเป็นวันที่ 5 พฤษภาคมอีก 1 วัน หยุดต่อเนื่องยาว 4 วันคือวันที่ 4-7 พฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »